banan
banan
Kontaktovat technickou podporu můžete zde.

Photoshop pro začátečníky 58.díl, Křivky 8.

« zpět na Adobe Photoshop

obrazky/zacikona.jpg

Paleta Informace

Paleta informace může také ukázat, jak křivky ovlivňují obrázek. Když přesunete ukazatel myši do obrázku, paleta informací ukazuje, co se děje s touto oblasti obrázku. Pokud chcete přesnější ukazatel, stiskněte klávesu Caps Lock, čímž jej změníte ukazatel z kapátka na záměrný kříž. První číslo v paletě informací udává, jak tmavá je oblast před použitím křivek, druhé číslo udává, jak tmavá bude po jejich aplikaci.

U barev je to trochu jinak

Úpravy pomocí křivek se vztahují stejnou měrou na grafiky ve stupních šedi i barevné předlohy. Přesto práce s barvami vyžaduje zvýšenou opatrnost, jinak může dojít k nechtěnému posunu barevných tónů (a také jasové složky). Křivky můžete aplikovat dvěma způsoby, stejně jako redukovat jejich vliv na světlost grafiky. První možností je aplikace křivek přímo do aktivní vrstvy volnou menu Úpravy/ Přizpůsobit/ Křivky. Po úpravě křivky ihned zvolte menu Úpravy/ Zeslabit křivky a v roletkovém menu Režim zvolte Světlost.V dialogu zeslabit křivky omezíte vliv poslední provedené úpravy (v tomto případě upravené křivky). Změníte však pouze jas (jinými slovy světlost grafiky). Barvy ani jejich nasycení se v tomto případě nezmění.

Druhou možností je použití křivek u další vrstvy, a to volbou menu Vrstva/ Nová vrstva úprav/ Křivky. V zobrazeném dialogu změňte nastavení roletky režim na Světlost.Vrstva úprav bude mít vliv na všechny ostatní vrstvy pod sebou, avšak vrstvy nad sebou ponechá beze změny. Modifikace prostřednictvím vrstvy úprav není trvalá a může být dále přizpůsobena v dialogu Křivky, který znovu otevřete dvojitým klepnutím myší na miniaturu vrstvy úprav. Z toho vyplývá, že jakákoliv technika pro úpravu grafiky ve stupních šedé se uplatní rovněž u barevné grafiky. Pokud pracujete v režimu Světlost.

K posunu barev nedochází pouze při práci s dialogem křivky, ale při mnoha jiných úpravách. Špatný vliv na podobu grafiky může mít při úpravách i režim, ve kterém se grafika nachází. Grafiky režimu RGB sestávají ze tří barevných složek (červené, zelené a modré). Světle zelená barva může být vyjádřená jako 0 procentem červené, 255 zelené a 128 modré. Když poprvé otevřete dialog křivky, roletkové menu v horní části dialogu bude nastaveno na RGB, díky čemu všechny body stejnou měrou ovlivní hodnotu R,G a B. Když klepnete myší na danou zelenou barvu v grafice, na křivce se objeví kroužek na hodnotě 165. Dotčeny budou všechny oblasti, jež mají 165 červené, 165 modré a 165 zelené. Stejný poměr R, G a B vytvoří šedou barvu. Pouhým klepnutím myší do grafiky obvykle dosáhnete jen nepříznivého posunu barev, protože kroužek indikující váš poklep myší jen zhruba vystihuje cílovou oblast. Když tedy pracujete v režimu RGB, posun se bude týkat všech barev, neboť dialog Křivky ovlivní stejnou měrou všechny hodnoty RGB. V ideálním případě by se změna barev týkala pouze přesné kombinace RGB, ze které je barva složena. Bohužel, režim RGB tímto způsobem nefunguje. Řešení se nabízí v převodu dokumentu do režimu Lab. Zvolte menu Obraz/ režim/ Lab barva. V tomto režimu se grafika skládá ze tří složek Světlost, A a B. Při úpravách grafiky se dialog Křivky sám nastaví na práci se světlostí grafiky, čímž se zamezí posunu barev. Kroužek se objeví na správné pozici a díky tomu bude úprava přesnější. Až budete s úpravami hotovi, převeďte grafiku zpět do režimu RGB. To proto, že v režimu Lab není spousta funkcí Photoshopu dostupná, Osobně režim Lab u každé barevné grafiky nepoužívám. Schovávám si jej pro grafiky, se kterými je v režimu RGB problém.