Java - Operátory (11.díl)

« zpět na Java

obrazky/java_logo.png

Operátory v Javě

Kromě operátoru přiřazení, se kterým jsme se již seznámili, je v Javě používána řada dalších typů operátorů.
Aritmetické operátory a jejich stručný popis jsou zobrazeny v tabulce. Slouží k realizaci základních aritmetických operacích. Při jejich vyhodnocování se postupuje ve směru zleva doprava dle priority: nejprve operace násobení/dělení/celočíselné dělení, poté se vyhodnotí zbývající operace.
OperátorPopis
+Sčítání
-Odečítání
*Násobení
/Dělení
%Zbytek po celočíselném dělení.
Přehled aritmetických operátorů.


Chceme -li změnu priority vyhodnocování provést uměle, můžeme tak použít závorky. Počet pravých a levých závorek by měl být stejný.

int a=3+3*3;//a=12
int a=(3+3)*3;//18

Operátory přiřazení představují kombinaci přiřazení = a aritmetických operátorů. Tyto operátory umožňují zkrácený zápis běžných aritmetických operací. Jejich přehled je uveden v tab.
OperátorÚplný zápis
a+=5a=a+5
a-=5a=a-5
a*=5a=a*5
a/=5a=a/5
Přehled operátorů inkrementace a dekrementace.

Operátory inkrementace a dekrementace umožňují zvyšování či snižování hodnoty proměnné o 1. Jedná se o zdvojené operátory ++ resp. . Někteří zlí jazykové tvrdí, že Java=C++, tj. že Java je to samé to samé C++. Existují dva typy inkrementace resp. dekrementace:

 • předcházející inkrementace/dekrementace. Při ní jsou operátory inkrementace/dekrementace umístěny před proměnnou.

  int a=5, b=5;
  int c=++a;//a=6, c=5;
  int d=--b;//b=4, d=5;

  V tomto případě se nejprve provede přiřazovací příkaz a až následně inkrementace/dekrementace proměnných.

 • následná inkrementace/dekrementace. Při ní jsou operátory inkrementace/dekrementace umístěny za proměnnou.

  int a=5, b=5;
  int c=a++;//a=6, c=6;
  int d=b--;//b=4, d=4;

  V tomto případě se nejprve provede inkrementace/dekrementace a až následně přiřazovací příkaz.
  Relační operátory se používají při konstruování logických podmínek. Přehled relačních operátorů je uveden v tab.
  OperátorPopis
  ==Rovná se
  !=Nerovná se
  &&Logický součin
  ||Logický součet
  !Negace
  <Menší
  >Větší
  <=Menší nebo rovno
  >=Větší nebo rovno
  Přehled relačních operátorů.

  Autor: Filip Koval
 • Nezávazně vyzkoušejte webové stránky zdarma

  Klientská sekce pro Vás

  Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin denně

  Kontakt pro zákazníky

  Technická podpora

  PO-PÁ 8:00-21:00
  SO-NE, svátky 9:00-21:00

  E-mail: podpora@banan.cz

  Online pracovník

  Jakub Turek

  +420 553 810 250

  Online chat

  Zvládáme opensource

  Na našich serverech jsme ručně ověřili funkci více než 140 opensource systémů, některé z nich nabízíme na jedno kliknutí v administraci.

  Hostované domény

  8686 domén 7188 1498

  Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

  Ověřit dostupnost domény
  Technická podpora: +420 553 810 250podpora@banan.cz
  Technická podpora 800-2100 (SO-NE 900-2100) X
  Online pracovník: Jakub Turek
  +420 553 810 250
  podpora@banan.cz nebo Online chat
  Kontaktovat technickou podporu můžete zde
  Kontaktovat technickou podporu můžete zde
  PO-PÁ 800-2100 (víkendy a svátky 900-2100)