UMTS - multiplexování, 3.díl

« zpět na UMTS

Techniky multiplexu

Multiplexování obecně označuje dělení společného zdroje mezi více uživatelů. Je to princip známý z každodenního života – sdílení silniční sítě a pravidla silničního provozu, nakupování a fronta u pokladny apod. Pravidla pro tyto situace se vytvářejí s vzetím v úvahu faktu, že ne všichni účastní-ci chtějí daný zdroj využívat v danou chvíli současně – např. současné vyjetí všech automobilů by způsobilo zákonitý kolaps v silniční síti.

Vykres5

Přístup k přenosovému médiu při rádiovém přenosu

Na rozdíl od řidičů, kteří mají možnost předem si zjistit dopravní situaci případně zvolit v případě zácpy objízdnou trasu, nemají účastníci sdílející tutéž rádiovou síť možnost předem znát chování ostatních. V případě, že dojde ke konfliktu současným přístupem dvou účastníků, nemá strana vysílače šanci tuto situaci identifikovat – pozná se to jen na straně přijímače, který podle úrovní signálů, které jsou v konfliktu nemusí být schopen dekódovat jeden nebo oba signály. Pravděpodobnost vzniku takovéhoto konfliktu narůstá s počtem účastníků a je nežádoucí hlavně ve fázi navazování spojení se základnovou stanicí.
V rádiových systémech bez centrálního managementu kanálu, jako jsou DECT, Bluetooth, WLAN zůstává tento problém i v průběhu navázaného spojení. V rádiových systémech s centrálním ma-agementem kanálů, jako jsou GSM nebo UMTS tento problém po navázání spojení mizí. V ná-ledujících odstavcích jsou popsány techniky řešení multiplexu.

Vícenásobný přístup

V počátcích rádiového vysílání tento problém neexistoval – účastníci byli rádi, když k přijímači dorazil vůbec nějaký signál. S nárůstem hustoty rádiového provozu bylo potřeba vymyslet plán alokace zdrojů.

Prvním krokem je rozdělení pásma pro různé druhy služeb – o to se stará WARC – World Adminis-trative Radio Konference, která se schází každé dva roky. Do této oblasti zasahují i jednotlivé státy na svém území svou legislativou. Jednotliví provozovatelé rádiových systémů jsou ve své činnosti regulováni s cílem:

  • Alokovat zdroje pro účastníky dle potřeby
  • Zajistit nerušený přístup k alokovaným zdrojům
  • Ochránit před skrytým odposloucháváním rádiových kanálů
  • Efektivně využít zdroje

S postupem doby se používaly různé techniky multiplexu i s ohledem na možnost jejich technické implementace. Roli hrají i faktory, které jsou velmi významné při samotném vývoji zařízení: cena, hmotnost, příkon.

Literatura

[1] DOC. ING. ŽÍDEK, CSC., Jan. UMTS – ZÁKLADNÍ PRINCIPY ČINNOSTI. [s.l.], [2009?]. 54 s. Přednáška.

Nezávazně vyzkoušejte webové stránky zdarma

Klientská sekce pro Vás

Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin denně

Kontakt pro zákazníky

Technická podpora

PO-PÁ 8:00-21:00
SO-NE, svátky 9:00-21:00

E-mail: podpora@banan.cz

Online pracovník

Patrik Jankov

+420 553 810 250

Online chat

Zvládáme opensource

Na našich serverech jsme ručně ověřili funkci více než 140 opensource systémů, některé z nich nabízíme na jedno kliknutí v administraci.

Hostované domény

7734 domén 6463 1271

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

O
Ověřit dostupnost domény
Technická podpora: +420 553 810 250podpora@banan.cz
Technická podpora 800-2100 (SO-NE 900-2100) X
Online pracovník: Patrik Jankov
+420 553 810 250
podpora@banan.cz nebo Online chat
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
PO-PÁ 800-2100 (víkendy a svátky 900-2100)