Elektronická pošta - protokol SMTP

« zpět na JavaServer Page a Serverlety

Protokol SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je nezávislý přenosový subsystém, který ke své práci požaduje pouze stabilní přenosový kanál. Protokol SMTP předpokládá, že bude fungovat na transportním spojení, které bude samo zajišťovat detekci a korekci chyb přenosu. Z toho důvodu protokol tyto problémy neřeší a jako transportní protokol se používá protokol TCP. Protokol SMTP dostal od IANA přiděleno číslo portu 25.

Protokol SMTP předpokládá pouze přenos znaků, na přenos binárních dat nebyl uzpůsoben. Znaky přenášené zprávy jsou kódovány do 7 bitového ASCII. Tato množina znaků obsahuje malá a velká písmena anglické abecedy, číslice, interpunkční znaky a speciální řídící znaky. V případě potřeby přenosu národních znaků nebo binárních dat je třeba je nejprve překódovat. Binární soubory se kódují pomocí Base64 nebo UUE do textové podoby, která se posléze dá poslat standardní cestou. Bohužel, díky převodu do 7 bitového kódování, nám naroste velikost přenášeného souboru o cca 30 procent.

Dialog mezi SMTP odesílatelem a SMTP příjemcem má formu zasílání příkazů a odpovědí na ně. Příkazy jsou tvořené klíčovými slovy zpravidla doplněnými nezbytnými parametry,jejich odpovědi jsou ve formátu tříciferného desítkového čísla, které může být doplněno i slovním vysvětlením. SMTP příkazy jsou textové řetězce zakončené znakem <CR><LF>.

Příkazy protokolu SMTP

HELO (HELO) - používá se k navázání SMTP relace mezi dvěma účastníky.

MAIL (MAIL) - slouží k inicializaci poštovní transakce, při které je zpráva doručena do poštovní schránky. Jeho parametrem je adresa odesílatele.

RECIPIENT (RCPT) - slouží k identifikaci příjemce zprávy. Je možné jej použít vícekrát a specifikovat více příjemců.

DATA (DATA) - odešle přijímací straně data přenáené zprávy. Posílaná data mohou obsahovat jakékoliv znaky. Datová relace se ukončuje znakem <CR><LF>.<CR><LF>

RESET (RSET) - slouží k okamžitému ukončení poštovní transakce.

NOOP (NOOP) - nemá žádnou funkci, slouží pouze k testování spojení.

QUIT (QUIT) - ukončí SMTP relaci.

Příklad odeslání e-mailu

220 sergej.stokurev.su ESMTP Postfix
HELO 172.30.0.2
250 sergej.stokurev.su
MAIL FROM:betik@banan.cz
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:podpora@banan.cz
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with .
Ahoj, jak se tam mate?
.
250 2.0.0 Ok: queued as 2DEC3170D8
QUIT
221 2.0.0 Bye

Klientská sekce pro Vás

Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin denně

Kontakt pro zákazníky

Technická podpora

PO-PÁ 8:00-21:00
SO-NE, svátky 9:00-21:00

E-mail: podpora@banan.cz

Online pracovník

Patrik Jankov

+420 553 810 250

Online chat

Zvládáme opensource

Na našich serverech jsme ručně ověřili funkci více než 140 opensource systémů, některé z nich nabízíme na jedno kliknutí v administraci.

Hostované domény

7344 domén 6146 1198

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

O
Ověřit dostupnost domény
Zákaznické centrum: +420 553 810 250podpora@banan.czNápovědaBlog
Neomezený webový prostor,elektronická pošta, www stránky,nebo wordpress na klik.
PO-PÁ 800-2100 SO-NE, svátky 900-2100 X
Online pracovník: Patrik Jankov
+420 553 810 250
podpora@banan.cz nebo Online chat
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
Neomezený webový prostor,
elektronická pošta,
www stránky,nebo wordpress na klik.
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
PO-PÁ 900-1700