IP adresa

« zpět na JavaServer Page a Serverlety

IP adresa, je unikátní číslo, které jednoznačné identifikuje síťové rozhraní v Internetu. Z toho vyplývá, že jeden počítač = obvykle jedna  IP adresa.

Pokud se připojujete pomocí dial-up, GPRS nebo podobně, dostáváte po každém připojení jinou IP adresu, většinou však z určitého rozsahu IP adres. Říkáme tomu, dynamické přidělování IP adres.

Jelikož čísla jsou docela obtížně zapamatovatelná, je a proto bylo zavedeno hostname, které musí i nemusí existovat k určité IP adrese. Pro překlad z textové podoby (hostname) do čísla IP adresy se stará DNS server.

IP adresa – verze 4

IP adresa verze 4 se udává ve tvaru xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je číslo v rozsahu 0 až 255. Kupříkladu 82.208.39.113 (cože je IP adresa tohoto serveru b01.banan.cz, kde běží PHP5). Teoreticky je možné pomocí verze 4 adresovat 4 294 967 296 počítačů (256*256*256*256).

IP adresy verze 4 jsou v současné době téměř vyčerpány, tento problém bude vyřešen pomocí nové 128 bitové verze IPv6. 

Rozdělení IP adres

IP adresa má dvě části, a podle poměru těchto části rozlišujeme tři hlavní třídy IP adres. První část IP adresy je adresa sítě, neboli net-ID (adresa sítě) a adresa počítače host – ID. IP adresa se většinou zadává v desítkové soustavě, níže začátky IP adres na obrázcích jsou uvedeny ve dvojkové soustavě.

Třída A

V ČR tuto adresu nikdo nemá. Vlastní ji hlavně nadnárodní společnosti a vládní organizace v USA. Obsahuje teoretickou možnost adresovat 126 sítí a 16 miliónu počítačů v každé z těchto sítí. Po převedení zpět do desítkové soustavy zjistíme, že rozsah je: 0.0.0.0 až 127.255.255.255. 

Třída B

U nás jej mají některé opravdu velké a významné organizace. Teoretická možnost je adresovat 16 tisíc sítí a 65 tisíc počítačů pro jednu síť. Rozsah třídy B je: 128.0.0.0 až 191.255.255.255.

Třída C

Zcela nejpoužívanější forma IP adres, umožňuje adresovat 2 milióny sítí,ale pouze 254 počítačů pro jednu síť. Rozsah je: 192.0.0.0. až 223.255.255.255.

Speciální IP adresy

Zdálo by se na začátku, že 4 miliardy Ipček musí stačit, již vidíme že díky rozdělení do tříd to nebude a ještě některé IP adresy jsou vyhrazeny pro speciální účely.

Rozsah od 224.0.0.0 do 239.255.255.255 patří do třídy D. Tato třída je využívána pro multicasting (hromadné vysílání videa nebo audia).

Rozsah od 240.0.0.0 do 247.255.255.255 patří do třídy E, a jsou určeny pro další použití a pro experimentální účely.

Broadcast adresa, 255.255.255.255 je určena všem v určité dané síti. Slouží k hromadnému rozesílání paketů.

Síťové adresy, host – ID této adresy obsahuje samé nuly. Slouží k směrování paketů mezi sítěmi.

localhost

IP adrese 127.0.0.1, které odpovídá jméno "localhost". IP 127.0.0.0 nebo 127.0.0.1 jsou určeny k testovacím účelům. Nazývají se loopback adresy. A těmto IP adresám odpovídá jméno „localhost“. Slouží k tomu abychom zjistili, zda-li fungují aplikace, bez toho abychom jakkoliv museli mít funkční připojení k síti.

Klientská sekce pro Vás

Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin denně

Kontakt pro zákazníky

Technická podpora

PO-PÁ 8:00-18:00

E-mail: podpora@banan.cz 

Příjem dotazů probíhá NONSTOP

Online pracovník

Richard Slipek

+420 608 611 883

Online chat

Zvládáme opensource

Na našich serverech jsme ručně ověřili funkci více než 140 opensource systémů, některé z nich nabízíme na jedno kliknutí v administraci.

Hostované domény

6684 domén 5601 1083

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

O
Ověřit dostupnost domény
Zákaznické centrum: podpora@banan.cz +420 608 611 883 (PO-PÁ 8:00-18:00)NápovědaBlog
Technická podpora: PO-PÁ 800-1800X
Online pracovník: Richard Slipek
podpora@banan.cz
Online chat nebo +420 608 611 883
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
PO-PÁ 800-1800