Softwarové inženýrství

« zpět na JavaServer Page a Serverlety

banan/img/computer-engineer-hourly-rate.jpg

Pojem Softwarové inženýrství znamená struktura vývoje Softwaru a vzniklo r. 1968 na základě problémů s vývojem aplikací v dřívějších letech. Programátoři tehdy v 60. letech chtěli spíš výsledeky než propracovaný program. Tvořilo se sice mnoho projektů ale řada z nich vůbec nebyla dokončena z důvodu chybovosti, některé programy byly tak poruchové, že více škodily než aby vykonávali požadovanou činnost. V té době byli jen programátoři, mezi nimi a klienty nikdo nestál, a proto byly v domluvě mezi nimi problémy a nepochopení ze stran zákazníka. Nespokojený zákazník byl tak označen za osobu neznalou v případě stížnosti, a tímto je typická softwarová krize.

Přesněji:

"Softwarové inženýrství je inženýrská disciplína zabývající se praktickými problémy vývoje rozsáhlých softwarových systémů."


Softwarová krize přinesla také další nepříznivé podmínky, a to nesprávné odhady trvání vývoje, nákladů a rozsahu software. Špatná orientace zaměření na daný bod problému a s tím spojená produktivita software, podceňování rizik a také falešná představa, že po zavedení nové technologie se potíže samy vyřeší. Pro vyjímky vznikla na základě zrození softwarového inženýrství knihovna takřka ve všech programovacích jazycích, například v C #, C sharp,... knihovna pojmenovaná "překvapivě" Exception.

S novým oborem zabývajícím se tvorbou aplikací ke spokojenosti a spolehlivosti byly firmy rozšířeny o další zaměstnance. Většinou to je tak, že v softwarových frimách pracují různé skupiny zaměstnanců a každá z nich se zaměřuje na daný typ problému při vývoji (chyby, implementace, rozhraní, návrh, realizace, apod.).

Něco málo z historie SWI

Do r. 1960 - Programy se vytvářejí těžce, nejsou měnitelné a přesně odpovídají dané architektuře PC.

60./70. léta - Zárodek pojmu "Softwarové inženýrství". Vznikají odborné termíny přidružené této disciplíně a náznak týmu lidí, jež software vytvářejí, nebo by mohli vytvářet.

70. léta - S rozvojem doby = rozvoj hardware vzniká SWI jako obor. Vznikají také techniky vývoje software ke konci 70 let.

80. léta - Rozvoj Softwareového inženýrství, nástup objektově orientovaných přístupů, objektivně orientovaná analýza a objektivně orientovaný návrh. 

r. 1997 - Softwarové inženýrství je uznáno jako obor s certifikátem v USA.

   

Metoda vývoje software

Na obrázku vidíte schéma vývoje software. Metoda určuje, jakým způsobem budeme SW tvořit. Metod existuje více, nebudeme si je však jmenovat, protože tento článek se týká obecného vývoje SW.


Swproces

Softwarový proces

Softwarový proces je po částech uspořádaná množina kroků směřujících k vytvoření nebo Vodopadúpravě

Rup

 softwarového díla. SW procesy byly za těch "pár" let vypracovány a vylepšovány. Jedním z nejzákladnějších je tz. Vodopádový model. Neexistuje přesně určující model, podle kterého by se každý vývoj řídil, ale dá se říci, že tento je nejvíce používaný. Obrázek vpravo zobrazuje proces RUP kdy se jednotlivé části zdokonalují a rozdělují. 

Rozdíl mezi vodopádovým procesem a RUP spočívá v tom, že toky činností probíhají souběžně. Celý průběh je rozložen do čtyř fází - zahájení, rozpracování, tvorba a předání zákazníkovi, kde pro každou z nich je typická realizace několika iterací, které umožňují postupné detailnější rozpracování programu.

"Iterace je úplná vývojová smyčka vedoucí k vytvoření spustitelné verze systému reprezentující podmnožinu vyvíjeného cílového produktu a která je postupně rozšiřována každou iterací až do výsledné podoby." - tedy jednotlivý krůček k přiblížení se výslednému produktu. Iterace obsahuje i více kroků než jeden, proto termín "podmnožina".  

Vidíte, že tvorba softwaru se značně vyvíjí a díky softwarovém inženýrství vznikají aplikace rychleji i kvalitněji, což je také spojeno s Moorovým zákonem, který tvrdí, že každé 2 roky se technologie zlepšískoro  až dvojnásobně.

Klientská sekce pro Vás

Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin denně

Kontakt pro zákazníky

Technická podpora

PO-PÁ 8:00-18:00

E-mail: podpora@banan.cz 

Příjem dotazů probíhá NONSTOP

Online pracovník

Richard Slipek

+420 608 611 883

Online chat

Zvládáme opensource

Na našich serverech jsme ručně ověřili funkci více než 140 opensource systémů, některé z nich nabízíme na jedno kliknutí v administraci.

Hostované domény

6686 domén 5602 1084

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

O
Ověřit dostupnost domény
Zákaznické centrum: podpora@banan.cz +420 608 611 883 (PO-PÁ 8:00-18:00)NápovědaBlog
Technická podpora: PO-PÁ 800-1800X
Online pracovník: Richard Slipek
podpora@banan.cz
Online chat nebo +420 608 611 883
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
PO-PÁ 800-1800