SQLite 4.díl, sqlite_query

« zpět na SQLite

obrazky/sqlite_logo.pngDatabázi SQLite můžete používat na webhostingu banan.cz.

sqlite_query

(PHP 5)

sqlite_query, SQLiteDatabase->query — Spouští dotaz nad databází

Popis
resource sqlite_query ( resource $dbhandle, string $query [, int $result_type [, string &$error_msg]] )
resource sqlite_query ( string $query, resource $dbhandle [, int $result_type [, string &$error_msg]] )

Objektove orientovaná metoda:
class SQLiteDatabase {
SQLiteResult query ( string $query [, int $result_type [, string &$error_msg]] )
}

Seznam parametrů

dbhandle - SQLite databáze navraceena sqlite_open(). Tento parametr není nutný v prípadě pouižití OOP.

query - Dotaz který bude spuštěn

result_type - Nepovinný parametr result_type přijímá konstantu a určuje, jak bude indexováno vrácené pole. Konstanta SQLITE_ASSOC způsobí vracení pouze asociativních indexů (pojmenované prvky), kdežto SQLITE_NUM znamená vracení jen numerických indexů. Hodnota SQLITE_BOTH způsobí, že budou použity obě formy indexace. Výchozí hodnota pro tuto funkci je SQLITE_BOTH.

error_msg - Tato specifická proměna nabýva jiné hodnoty než NULL pokud dojde k nějaké chybě během provádění dotazu. To je velmi důležité jelikož SQL syntaxe chyb nedovoluje použít sqlite_last_error() pro zjištění chyby.

Poznámka: Pro kompatibilitu s jinými databázovými rozšířeními (např. MySQL) jsou podporovány dvě alternativní syntaxe. Preferována je první z nich, kde parametr dbhandle je prvním parametrem funkce.

Návratové hodnoty

Tato funce vrací výsledek dotazu nebo FALSE pokud selže. Pro dotazy jejichž výsledkem jsou řádky je vhodné výsledek dále zpracovat pomocí funkcí jako sqlite_fetch_array() nebo sqlite_seek().

Pokud dotaz selže vždy vrátí hodnotu FALSE.

sqlite_query() vrací bufrovatelný, prohledávatelný výsledek. Toto je velmi vhodné pokud očekáváme malé výsledky které bude potřeba prohledávat. Bufrovatelnost v tom to případě znamená, že se výsledek načte do paměti a nebude ho od tamtud vracet dokud nebudou nebude dotaz ukončen. Pokud potřebujete jen částečný přístup k datům je doporučováno používat sqlite_unbuffered_query() instead.
Autor: Filip Koval

Klientská sekce pro Vás

Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin denně

Kontakt pro zákazníky

Technická podpora

PO-PÁ 8:00-18:00

E-mail: podpora@banan.cz 

Příjem dotazů probíhá NONSTOP

Online pracovník

Richard Slipek

+420 608 611 883

Online chat

Zvládáme opensource

Na našich serverech jsme ručně ověřili funkci více než 140 opensource systémů, některé z nich nabízíme na jedno kliknutí v administraci.

Hostované domény

6684 domén 5601 1083

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

O
Ověřit dostupnost domény
Zákaznické centrum: podpora@banan.cz +420 608 611 883 (PO-PÁ 8:00-18:00)NápovědaBlog
Technická podpora: PO-PÁ 800-1800X
Online pracovník: Richard Slipek
podpora@banan.cz
Online chat nebo +420 608 611 883
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
PO-PÁ 800-1800