SQLite 5.díl, sqlite_fetch_array

« zpět na SQLite

obrazky/sqlite_logo.pngDatabázi SQLite můžete používat na webhostingu banan.cz.

sqlite_fetch_array

(PHP 5)

sqlite_fetch_array, SQLiteResult->fetch, SQLiteUnbuffered->fetch — odděluje řádky ve výsledku dotazu na databázi, výsledkem je pole.

Popis
array sqlite_fetch_array ( resource $result [, int $result_type [, bool $decode_binary]] )

Object oriented style (method):
class SQLiteResult {
array fetch ( [int $result_type [, bool $decode_binary]] )
} class SQLiteUnbuffered {
array fetch ( [int $result_type [, bool $decode_binary]] )
}

Seznam parametrů

result - zdroj SQLite výsledku. Tento parametr se nemusí používat v OOP.

result_type - Nepovinný parametr result_type přijímá konstantu a určuje, jak bude indexováno vrácené pole. Konstanta SQLITE_ASSOC způsobí vracení pouze asociativních indexů (pojmenované prvky), kdežto SQLITE_NUM znamená vracení jen numerických indexů. Hodnota SQLITE_BOTH způsobí, že budou použity obě formy indexace. Výchozí hodnota pro tuto funkci je SQLITE_BOTH.

decode_binary - Když je parametr decode_binary nastaven na TRUE (výchozí hodnota), PHP bude dekódovat binární kódování; týká se to dat, která byla zakódována pomocí sqlite_escape_string(). Toto byste normálně měli ponechat ve výchozím nastavení, s výjimkou případu, kdy potřebujete zajistit interoperabilitu s databázemi, které byly vytvořeny pomocí jiných aplikací využívajících sqlite.

Návratové hodnoty

Funkce vrátí pole z dalšího řádku daného výsledku nebo FALSE pokud žádný další řádek neexistuje.

Názvy sloupců zjištěné pomocí SQLITE_ASSOC a SQLITE_BOTH will be upraveny z hlediska malých/velkých písmen podle hodnoty konfiguračního parametru sqlite.assoc_case.
Autor: Filip Koval

Klientská sekce pro Vás

Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin denně

Kontakt pro zákazníky

Technická podpora

PO-PÁ 8:00-18:00

E-mail: podpora@banan.cz 

Příjem dotazů probíhá NONSTOP

Online pracovník

Richard Slipek

+420 608 611 883

Online chat

Zvládáme opensource

Na našich serverech jsme ručně ověřili funkci více než 140 opensource systémů, některé z nich nabízíme na jedno kliknutí v administraci.

Hostované domény

6684 domén 5601 1083

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

O
Ověřit dostupnost domény
Zákaznické centrum: podpora@banan.cz +420 608 611 883 (PO-PÁ 8:00-18:00)NápovědaBlog
Technická podpora: PO-PÁ 800-1800X
Online pracovník: Richard Slipek
podpora@banan.cz
Online chat nebo +420 608 611 883
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
PO-PÁ 800-1800