Python - hybrid mezi jazyky

« zpět na python

banan/img/python-logo-glassy.png

Programovací jazyk Python je považován za hybridní jazyk (nebo také víceparadigmatický), to znamená, že umožňuje při psaní programů používat nejen objektově orientovanéparadigma, ale i procedurální a v omezené míře funkcionální, podle toho komu co vyhovuje nebo se pro danou úlohu hodí nejlépe. Python má díky tomu vynikající vyjadřovací schopnosti. Kód programu je ve srovnání s jinými jazyky krátký a dobře čitelný.

Python je tedy pozoruhodně silný dynamický programovací jazyk, který se používá v celé řadě aplikačních oblastí a je často srovnávaný s Tcl, Perl, Ruby, Scheme nebo Javou. Některé z jeho klíčových charakteristických rysů patří:

  • velmi jasný, čitelná syntaxe
  • silné schopnosti introspekce
  • intuitivní orientace objektu
  • plná modularita, podpora balíčků
  • dynamické datové typy na vysoké úrovni
  • rozsáhlé standardní knihovny
  • vložitelný v aplikacích jako skriptovací rozhraní
  • slabý co se týká funkcionálního programování a jiných přístupů.

User friendly prostředí v PSpadu

Termín "user friendly" je obecně užíván v programování. Je to vlastnost programovacího prostředí kde si lze práci ulehčovat nastavováním různých pomocných prvků. V programu PSpad si můžete nastavovat nejen prostředí pro Python (např. zvýraznění, odsazení, přidat externí exe soubor apod.) ale i ostatní (html, xml, Perl, php a mnoho dalších). PSpad si pamatuje také naposledy otevřené zdrojové kódy i poslední navštívený adresář.

Funguje zde také automatické vkládání příkazů - šablony. To znamená, že příkazy používané při programování se dají vygenerovat klávesovou zkratkou CTRL+mezerník a napsáním prvních pár písmen a po stisknutí Enter se nám příkaz zobrazí pěkně celý.

Např. chcete napsat příkaz import.

  • tak buď ho napíšete normálně, což je 7 kláves včetně mezery za ním
  • nebo stisknete CTRL+mezerník, pak I (jako první písmeno z import), pak M (jako druhé písmeno z import) a pak Enter. Jestli dobře počítám je to 5 kláves (dvě jsme ušetřili). Seznam, který se zobrazí po stisknutí CTRL+mezerník, může sloužit i jako malá nápověda.

Odsazení - nejen kosmetická úprava

Krajta (python) je velmi citlivá na odsazení. Je to jedna z unikátních vlastností tohoto

skriptéra. To však nahrazuje jednoduchost při psaní kódu. Odsazení je standardně

nastaveno na 4 mezery. Příkazový řádek v programovacím prostředí IDLE sám odsadí kód. Například když píšeme podmínky, cykly apod.

Ukázka cyklu FOR v C++:

for(int i=0;i<3; i++)
{
printf i; 
}
0 1 2


Ukázka odsazení (...) v cyklu FOR v Pythonu:

>>> for i in range(1,4):
... print i,   #čárka za i = výpis za sebou místo podsebe

0 1 2 #výstup
>>>

Kompilace a interpretace

Python je jazyk interpretovaný a často považovaný za skriptovací. Přesto je v něm možno psát i docela rozsáhlé programové celky. Moduly jazyka Python jsou tzv. knihovny, které můžeme vkládat do skriptu pomocí slůvka import na začátku programu pro jeho rozšíření (např. když chceme prácovat se sokety, vytvářet e-maily, služby internetu, XML,GUI a ladění). Tyto moduly se takzvaně kompilují. Kompilované znamená, že se program celý přeloží do formy, která se rychleji načte do paměti. Jedná se tedy o jakýsi druh komprese kdy se vypustí nepotřebné, nebo zřídka potřebné části kódu. Poté může být Vámi napsaný skript (program) spuštěn. Výsledkem překladu je (většinou) .exe soubor - spustitelný doubor.


Pro práci s grafikou v našem kurzu je třeba mít také nainstalován modul Livewires. Je možné ho stáhnout zde.

Poznámka: Je potřeba aby verze jazyka a balíčků souhlasily!Jedná se o jakýsi dodatek, plugin k Pythonu, který nám umožní velmi snadno pracovat s grafikou. Stejné funkce fungují ve všech prostředích. V Total Commanderu soubor otevřete a najděte uvnitř soubor "setup.py" , který spusťte (volba Rozbalit a spustit vše). Měl by proběhnout výpis instalace a kompilace a instalace je hotova.


Python tedy umožňuje psát kód mnohem rychleji. Navíc díky vysoce optimalizovanému kompilátoru a podporu knihoven. Program napsaný v jazyce Python pracuje více než rychle pro většinu aplikací.


Dobrý spoluhráč

Python lze integrovat s KOM , .NET, CORBA objekty.

Pro knihovny Java, za použití Jython , implementace Pythonu pro Java Virtual Machine.

Pro. NET, zkuste IronPython , Microsoft nové implementace Pythonu pro. NET, nebo Python .NET.

Python je také podporována pro internetové komunikace Engine (ICE) a mnoho dalších integračních technologií.

Pokud si najdete něco, co nemůže zvládnout Python sám, nebo pokud potřebujete výkonnostní výhodu pro nenáročné kódy, můžete psát rozšiřující moduly v C nebo C + +, nebo obalit existující kód SWIG nebo Boost. Zabalené moduly vystupují pro Váš program stejně jako nativní kód v Pythonu. Což je samozřejmě snadná integrace kódu pro tento jazyk. Můžete také jít opačným směrem a vložit Python do své vlastní aplikace, a poskytnete tak uživatelům jazyka zálibu v použití.

Běží všude!

Python je k dispozici pro všechny hlavní operační systémy: Windows, Linux / Unix, OS / 2, Mac, Amiga, a další. Existují dokonce i verze, které běží na. NET, Java virtual machine, a telefony Nokia Series 60. Je velmi příjemné, že stejný zdrojový kód bude běžet beze změny ve všech implementacích.

Váš oblíbený systém zde není uveden? Stále však může ještě podporovat Python, jestli obsahjue C kompilátor pro Python.

Python je kamarád

Python je známý jako jeden z nejpřátelštějších programovacích jazyků. Zanícení vývojáři a uživatelská komunita přispívá na wikipedii, hostí mezinárodní a místní konference, a přispívá k on-line úložišti.

Python také přichází s kompletní dokumentací, a to jak integrované do jazyka tak také samostatné webové stránky a online výuku pro zkušené programátory ale e začínající. Všechny jsou navrženy tak, aby se z Vás stal  produktivní pisálek. Dostupnost prvotřídní knihy doplňuje snahu Python rozšiřovat.

Je otevřený

Implementace Pythonu je pod open source licencí, která umožňuje volně používat a distribuovat, a to i pro komerční použití. Licence Pythonu je spravována pod Python Software Foundation.


Klientská sekce pro Vás

Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin denně

Kontakt pro zákazníky

Technická podpora

PO-PÁ 8:00-18:00

E-mail: podpora@banan.cz 

Příjem dotazů probíhá NONSTOP

Online pracovník

Richard Slipek

+420 608 611 883

Online chat

Zvládáme opensource

Na našich serverech jsme ručně ověřili funkci více než 140 opensource systémů, některé z nich nabízíme na jedno kliknutí v administraci.

Hostované domény

6684 domén 5601 1083

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

O
Ověřit dostupnost domény
Zákaznické centrum: podpora@banan.cz +420 608 611 883 (PO-PÁ 8:00-18:00)NápovědaBlog
Technická podpora: PO-PÁ 800-1800X
Online pracovník: Richard Slipek
podpora@banan.cz
Online chat nebo +420 608 611 883
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
PO-PÁ 800-1800