Python - práce se slovníky 1/2 (4. díl)

« zpět na python

banan/img/python-logo-glassy.png

V dnešním tutoriálu se budeme zabývat takzvanými slovníky. Slovník je takový speciální datový typ podobný poli, ale každá položka se skládá z dvojice (klíč, hodnota).

Klíčem může být pouze neměnitelný datový typ a hodnotou libovolný datový typ.

Jako příklad deklarace uvedu prozatím prázdné pole a postupně budeme do něj přidávat hodnoty různých datových tipů.

>>> slovnik = {}
>>> slovnik['jenda'] = 1
>>> slovnik['dva'] = 2
>>>print slovnik
{'jedna': 1, 'dva': 2}

Párové položky jsou oddělené čárkami jak vidíte při výpisu obsahu slovníku. Každý pár obsahuje klíč a hodnotu, oddělenou dvojtečkou.

  • Python používá složitý algorimus pro zařazení páru do slovníku. Pro nás bude jednodušší předpokládat, že toto řazení je nepředvídatelné.

Slovníky můžeme samozřejmě také zadávat najednou:

>>> seznam = {'one': 1, 'two': 'dva', 3: 'three'}
>>> print seznam
{'one': 1, 'two': 'dva', 3: 'three'}

Takto použijeme klíče k vyhledání odpovídající hodnoty:

>>> print seznam['two'] #klíč 'two' zprostředkuje hodnotu 'dva'
dva


Operace používané ve slovnících

(keys, values, itmes, has_key, alias a oppositescopy a opposite) - toto jsou takzvané Metody používané při operacích se slovníky, mají řadu užitečných vlastností.

Nyní si je projděme....

Metoda keys:

jednoduchá metoda, která vrací seznam klíčů, raději ukážeme na příkladu:

>>> seznam.keys()
[3, 'two', 'one']

  • Prázdné závorky u metody naznačují, že tato metoda nepřijímá žádné parametry.
  • Volání metody se nazývá invokace. v tomto případě bychom řekli, že invokujeme metodu keys pro objekt seznam.

Metoda values:

je podobná jako keys, ale naopak, vrací seznam hodnot ve slovníku:

>>> seznam.values()
['three', 'dva', 1]

Metoda items:

Vrací obojí formou seznamu entic (klíč a hodnotu rozdělí do závorek pro přehlednost):

>>> seznam.items()
[(3, 'three'), ('two', 'dva'), ('one', 1)]

Metoda has-key:

Jednoduchá metoda, vrací pouze true když klíč existuje a flase když neexistuje:

>>> seznam.has_key('one')
True
>>> seznam.has_key('abc')
False

pokračování v dalším díle...

Klientská sekce pro Vás

Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin denně

Kontakt pro zákazníky

Technická podpora

PO-PÁ 8:00-18:00

E-mail: podpora@banan.cz 

Příjem dotazů probíhá NONSTOP

Online pracovník

Richard Slipek

+420 608 611 883

Online chat

Zvládáme opensource

Na našich serverech jsme ručně ověřili funkci více než 140 opensource systémů, některé z nich nabízíme na jedno kliknutí v administraci.

Hostované domény

6684 domén 5601 1083

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

O
Ověřit dostupnost domény
Zákaznické centrum: podpora@banan.cz +420 608 611 883 (PO-PÁ 8:00-18:00)NápovědaBlog
Technická podpora: PO-PÁ 800-1800X
Online pracovník: Richard Slipek
podpora@banan.cz
Online chat nebo +420 608 611 883
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
PO-PÁ 800-1800