Sémantický web 3. díl, RDF a klasifikační schémata

« zpět na sémantický webReprezentace RDF v XML

Datový model RDF lze reprezentovat například prostřednictvím grafu či trojic, pro vyjádření sémantiky webových zdrojů se však jako nejvhodnější jeví XML syntaxe RDF – v podstatě umožňuje přiřazení vybraných vlastností určitému webovému zdroji, případně vyjádření vztahu mezi takovými zdroji. Webovým zdrojem pak rozumíme každý objekt, kterému je přiřazen jednoznačný identifikátor ve formátu URI (Uniform Resource Identifier) a který je dostupný prostřednictvím služby WWW.

<rdf:RDF xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns\#
xmlns:vcard=http://www.imc.org/vcard/3.0/
xmlns:dc=http://purl.org/dc/elements/1.1/>
<rdf:Description
about=http://www.nejakaadresaveformatu.html>
<dc:Title>Titulek textu</dc:Title>
<dc:creator rdf:resource=http://www.adresa/neco>
<dc:date>2007-15-09</dc:date>
</rdf:Description>
<rdf:Description about= http://www.adresa/neco >
<vcard:fn>Nejaka Karta</vcard:fn>
<vcard:email>vas@email</vcard:email>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>


Klasifikační schémata

RDF/XML je vlastně jen metajazykem (rámcem) pro popis dalších jazyků (podobně jako XML). Umožňuje využít jednotným způsobem klasifikačních schémat, tedy souboru vlastností s definovanou sémantikou a omezeními kladenými na možné hodnoty těchto vlastností. Výše uvedená ukázka používala jako klasifikační schémata standardy vCard a Dublin Core Stručné přiblížení schématu vCard je možné najít například v internetové encyklopedii Whatis.

Začlenění klasifikačních schémat, které kromě vlastností často obsahují i definici hierarchie
tříd a objektu nesoucích dané vlastnosti, do struktury RDF/XML je zajištěno prostřednictvím
jmenných prostorů XML. Každá vlastnost použitá v RDF/XML dokumentu musí patřit do nejakého jmenného prostoru a každý jmenný prostor musí mít vlastní jednoznačný identifikátor ve formě URI. URI většinou ukazuje na místo, kde je uloženo tzv. RDF schéma, co je strojově čitelná definice daného klasifikačního schématu implementovaná opět v RDF/XML.

Alternativou k RDF schématům jsou novější jazyky pro popis ontologií DAML+OIL a OWL, které jsou složitější, ale mají větší vyjadřovací sílu.Autor: Radim Gál

Klientská sekce pro Vás

Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin denně

Kontakt pro zákazníky

Technická podpora

PO-PÁ 8:00-18:00

E-mail: podpora@banan.cz 

Příjem dotazů probíhá NONSTOP

Online pracovník

Richard Slipek

+420 608 611 883

Online chat

Zvládáme opensource

Na našich serverech jsme ručně ověřili funkci více než 140 opensource systémů, některé z nich nabízíme na jedno kliknutí v administraci.

Hostované domény

6684 domén 5601 1083

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

O
Ověřit dostupnost domény
Zákaznické centrum: podpora@banan.cz +420 608 611 883 (PO-PÁ 8:00-18:00)NápovědaBlog
Technická podpora: PO-PÁ 800-1800X
Online pracovník: Richard Slipek
podpora@banan.cz
Online chat nebo +420 608 611 883
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
PO-PÁ 800-1800