Přístupnost webových stránek – nejběžnější chyby

Návrhy řešení, jak se těchto chyb vyvarovat

1) nevhodný způsob vkládání dat

obrázky, text, tabulky → vlastní styl css → dochází k deformaci objektů

Řešení:

  • a) text, tabulky → vkládat jako prostý text bez vlastního stylu z textového/tabulkového editoru, popř. je-li vloženo s vlastním stylem, pak v editoru redakčního systému (dále jen rs) provést pomocí funkce editoru rs "Odstranit formátování" → stylizaci provést v editoru redakčního systému
  • b) obrázky → vkládat přes "správce souborů" přímo v rs, NE formou drag & drop nebo ctrl c & ctrl v → obrázek pak nemá normální název, má nesmyslný parametr alt

2) obrázky – nesmyslný (a) nebo chybějící (b) parametr alt

chyba (a) způsobena bodem 1), chyba (b) se projeví jako chybějící popisek obrázku na webu

Řešení:

    • (a) manuálně odstranit resp. nahradit chybějící alt v editoru rs přes funkci "vložit/upravit obrázek"
    • (b) při vložení obrázku přes „správce souborů“ vložit i popisek (funkce ikony "zelené tužky")

alt je textová alternativa netextového prvku (obrázek), musí obsahovat popis funkce / obsahu

3) odkazy – chybějící title, nic neříkající název odkazu

Řešení:

při vložení odkazu vložit i co nejpřesnější odpovídající název odkazu a zároveň vložit pomocí funkce editoru rs "vložit/upravit odkaz" i odpovídajcí titulek v políčku "titulek"

název odkazu/parametr title by měly obsahovat účel odkazu (nestačí jen např. stáhnout)

4) tabulky s vlastním stylem/rozměry

chyba způsobena bodem 1) → vlastní styl, natvrdo vložený rozměr šířky → problém v responsivní verzi → prvek se nepřízpusobí šířce displeje

Řešení:

viz bod 1 a)

5) chybějící názvy článků

chybějící nadpisy na webu → deformace článku na webu

Řešení:

v administraci rs vkládat názvy článků → projevuje se jako nadpis h1 na stránce, bez nadpisu se stránka může deformovat

6) chyby v kódu

prázdné tagy např. h2, p, span, strong → chyba způsobena bodem 1)

Řešení:

viz bod 1 a)

7) nevkládat mezery kvůli odsazení textu

chyba způsobena bodem 1)

Řešení:

provést pomocí vlastního stylu, viz bod 1 a)

8) odkazy na dokumenty

chybějící textová/obrázková informace o jaký formát dokumentu se jedná (doc, xls, pdf aj.)

Řešení:

přidat k odkazu dokumentu textový popis nebo formou ikony o jaký druh dokumentu se jedná

9) duplicitní obsah na různých místech

Řešení:

vyvarovat se vkládání stejného obsahu na různá místa/do různých článků a při úpravách tak neřešit úpravu stejného obsahu na více místech → při úpravě jen některého může dojít k matení uživatele

Další doporučené postupy při práci s redakčním systémem:

  1. nenahrávat soubory do správce souborů přímo do kořenového adresáře → vzniká pak nepřehledný seznam souborů → tvořit složky/podsložky a soubory třídit
  2. v případě většího počtu adresářů se stejným obsahem (např. Fotogalerie) → vytvořit v kořenovém adresáři jednu hlavní složku a do ní vytvořit podsložky
  3. větší množství obrázů vkládat do obsahové části jako "fotogalerii" → možnost přidání popisků, jednotný styl galerií

Naše řešení pro přístupnost webových stránek