banan s.ro. - Zelená firma

Společnosti banan.cz webhosting záleží na životním prostředí a proto vstoupila do projektu "Zelená Firma", jěhož cílem je zabránit, aby elektroodpad končil na skládkách komunálního odpadu.

V rámci tohoto projektu poskytuje svým zaměstnancům možnost zbavit se starých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím výrazně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.