Vybíráme vhodné heslo

Nutnost použít přihlašovací údaje nás provází na každém "webu". Současně s přibývajícími hesly si je většinou začínáme zjednodušovat a využívat stejná hesla pro přihlášení k několika aplikacím. Samozřejmě máme k dispozici množství aplikací pro správu přihlašovacích údajů, ovšem ne vždy jsou pro nás vhodným řešením.

My si dnes ukážeme, jak si lze heslo zapamatovat a zároveň dodržet základní pravidla a tím dostatečnou bezpečnost ve virtuálním světě.

Nejdříve shrnutí základních pravidel tvorby dostatečně silného hesla:

  • zvolte si takové heslo, které si zapamatujete. Heslo obměňujte alespoň 1x za rok
  • je-li nutné si heslo poznamenat, uchovávejte je odděleně od informace, k čemu/k jaké aplikaci/k jakému uživatelskému jménu patří
  • délka hesla by měla být minimálně 8 znaků, ideálně 14 znaků. I zde jsou ovšem výjimky, kdy nás např. Truecrypt vyzývá k zadání doporučené délky hesla o 20ti znacích
  • nepoužívejte při tvorbě hesla slovníkové fráze (např. password), a to ani v případě jejich doplnění jednoduchou číslovkou (např. password1)
  • nepoužívejte pro heslo textové řetězce, které mají souvislost s užitím hesla. Nastavujeme-li heslo k e-mailové schránce asteroid@banan.cz, je zcela nevhodné nastavení hesla "asteroid" či "banan"
  • nepoužívejte shodné heslo pro více služeb. Jakmile dojde k jeho prolomení, útočník získá přístup také k dalším aplikacím, kde máte heslo nastaveno
  • sílu hesla můžeme zvýšit jeho prodloužením, nebo použitím více znaků klávesnice - speciální znaky
  • pozor na použití diakritických znaků v heslech. Při zahraničních cestách může být problém s jeho zadáním na klávesnici. Stejně tak doporučuji se vyhnout znakům y/z

A jak takové heslo zvolit a používat?

Dlouhé dostatečně silné heslo si můžete sestavit pomocí fráze, kterou si zapamatujete. Jako příklad si uveďme oblíbenou pohádkovou frázi „Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.“ Z fráze vytvoříme použitím prvních znaků řetězec „ocjoascjs“, to ovšem nestačí. V nahrazování budeme dále pokračovat změnou velikosti písmen a záměnou některých písmen za číslovky, dostaneme tak „ocj04scjS“ a přidáme-li navíc čárku, máme hotovo „ocj0,4scjS“. Tento tvar již můžeme použít jako základ hesla a dále jej doplnit o prefix či postfix dle použití hesla, tzn. „ocj0,4scjSFB“ pro facebook, nebo „ESocj0,4scjS“ pro e-mail.