Otázka č.3

Ve webmailu vše funguje tak, jak má, v klientovi (např. Outlook, Windows Mail aj.) však ne?

ANO, webmail funguje, klient ne                                                  NE, webmail nefunguje