Potřebuji zaslat doklad o zaplaceni služeb (fakturu), můžete mi ji zaslat?

Faktury si můžete stáhnout z administrace na admin.banan.cz v sekci "Faktury a objednávky -> fakturace" po přihlášení pomocí svého ID klienta a hesla zde uvidíte krátký seznam neuhrazených a uhrazených faktur. Uhrazené faktury se liší od neuhrazených tak, že jsou uvedeny tučným písmem.

V případě, že máte problémy se vstupem do adminsitrace, fakturu Vám můžeme zaslat pouze na autorizovanou emailovou adresu a na základě požadavku z této adresy, a nebo email Vašeho Správce hostingu, pokud ho máte zřízeného v administraci na admin.banan.cz.