Register Globals OFF

Některé aplikace vyžadují vypnuté Register Globals. Změnu zařídíte zapsáním řádku do .htaccess:

php_flag register_globals off

Doporučujeme vždy Register Globals vypínat, neboť mohou snižovat bezpečnost Vašich aplikací. Při zapnutých globálních proměnných může útočník snadno přepisovat libovolně obsah proměnných v běžících skriptech. PHP totiž nekontroluje jejich původ.