Otázka č.2

Zobrazují se Vám Vaše stránky v prohlížečí (Internet Explorer, Google Chorme, Opera...)? 

ANO, zobrazují                                                NE, nezobrazují