Administrativní kontakt

Při registraci domény je potřeba vyplnit administrativní kontakt, který může a má právo měnit veškeré údaje u doménového jména, avšak nemůže změnit držitele domény. Tento kontakt můžete zjistit pro českou doménu na nic.cz, kdy po vyplnění Vám bude zobrazena řada informací a zde můžete nalézt zmiňovaný administrativní kontakt domény.

Alias

Alias, nebo-li doménový alias znamená, že více domén (internetové odkazy) odkazují na webhosting, kde je uložena webová prezentace. Jako příklad můžeme uvést stránky www.jablko.cz nebo ww.hruska.cz, které jsou aliasy pro doménu www.ovoce.cz. Tudíž když uživatel zadá doménu jablo.cz nebo hruska.cz, zobrazí se webová prezentace ovoce.cz.

AUTH-ID, AUTH-INFO

AUTH-ID, nebo také AUTH-INFO či autorizační heslo, které je důležité při změně registrátora své domény nebo provést transfér. Pro získání tohoto hesla musíte začádat o zaslání svého aktuálního registora domény.

ccTLD

Jedná se o jednu ze tří domén nejvyššího řádu. Přesněji se jedná o část domén sdružující domény jednoho státu. Například: www.banan.cz, kde CZ značí ccTLD. Ve většině případů je název dvoupísmenový, až na pár vyjímek podle předem daných standartů.

Centrální registr

Jedná se o databázy s doménovými jmény, jejich držitelých a dalších osobách, které jsou vedeny CZ.NIC. Centrální registr je zdrojem pro delegaci Doménových jmen do zóny CZ vedené primárním jmenným serverem.

CNAME

Jde o jeden z typů záznamů pro DNS. Tento značí, že daná doména je alisem domény jiné (více viz Alias). Pokud pro nějakou doménu existuje tento záznam, nesmí pro ni existovat žádný další.

CZ.NIC

Sdružení právnických osob, která vede centrální registr všech CZ domén. Odkaz: www.nic.cz 

DNS

Systém, který umožňuje překlad doménových jmen na IP adresy a naopak.

Doména/doménové jméno

Doména je jednoznačné jméno počítače či serveru, kde je uložena webová stránka a toto uložiště je připojeno k internetu. Identifikátor dané domény musí být unikátní. Jako příklad domény můžeme uvést www.banan.cz.

Držitel domény

Jedná se o kontakt, který je uveden u dané domény a který má právo libovolně manipulovat s doménovým jménem (doménou).

Email

Je to elektronícká pošta, která pomocí internetu umožňuje zasílání a přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy.

Expirace domény

Datum, které značí kdy vypršela platnost registrovaného období dané domény. U českých domén pak nastává 45 ochranná lhůta,
kdy během prvních 30 dní doména je stále funkční. V posledních 15 dnech je však doména nefunkční a tudíž jí centrální registr CZ.NIC odstraní
z registru. Po uplynutí ochranné lhůty se stáva doména opět volná a kdokoliv si ji může opět registrovat.

FTP

Protokol, který umožňuje přenos souborů mezi počítači či servery pomocí počítačové sítě.

Hosting

Hostingem se rozumí pronájem prostoru na serverch majitele pro webové stránky, který poté tyto stránky poskytuje k dostupnosti na internetu.

HTTP

Internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Neumožňuje šifrování ani zabezpečení integrity
dat.

HTTPS

Jako v případě HTTP, se jedná o internetový protokol pro spojení mezi webovými prohlížeči, které je potřeba chránit před odposloucháváním, podvržení dat a umožňuje taktéž ověřit identitu protistrany.

IP Adresa

Ve světě informatiky se tak označuje řada čísel oddělené tečkou. IP adresa představuje počítač či server v dané počítačové síti. V dnešní době se prozatím používá IPv4, avšak z nedostatků IP adres v této verzi, bude časem nahrazen verzí IPv6.

IPv4

Jedná se dnes nejrozšířenější verzi IP adres v dnešní době, která používá 32 bitové adresy dekadicky zapsané po jednotlivých oktetech (osmicích bitů), například 192.168.1.1. Avšak s rychlostí přibývání nových uživatelů na internetu začíná těchto IP adres v této verzi být nedostačující.

IPv6

V budoucnu bude verze adres IPv4 nahrazena verzí IPv6, která používá 128 bitové IP adresy, tudíž se předejde nedodstatku volných IP adres jako u verze IPv4, aspoň na několik desetiletí.

LAN

LAN, nebo taktéž lokální síť, která označuje počítačovou síť v malém území. Jde převážně o domácnosti či malé firmy. Pro malou vzádelost mezi počítači se rychlost počítá v Gb/s.

Linux

Unixový operační systém, který je zdarma a volně rozšiřitelný software. Tudíž lze tento systém dále urpavovat a sdílet.

MX

MX je druh záznamu v DNS. Obsahuje informaci o poštovních serverech obsluhujících e-mailové adresy v dané internetové doméně.

MySQL

Databázový systém, kde komunikace probíhá na základě jazyka SQL.

NS

Typ DNS záznamu, který slouží pro sdělení seznamu nadřazených DNS serverech pro danou doménu.

NSSET

NSSET je sadou jmenných serverů u českých domén. Obsahuje informace o tom, kam je doména směrována a o technickém správci.

PHP

Skriptovací programovací jazyk. Používá se pro programování dynamických internetových stránek a webových aplikací. Dá se taktéž použít pro tvorbu konzolových i desktopových aplikací.

POP3

Internetový protokol, který je užíván elektronickými systémy (pošty) pro stahování emailových zpráv ze serveru na klienta.

Poštovní klient

Je počítačový program, který se používá pro stahování a odesílání elektronické pošty. Tyto programy stahují poštu pomocí protokolu POP3 nebo přistupují ke vzdálené poště přes IMAP. Mezi nejrozsáhelší programy patří Mozilla Thunderbird a Microsoft Outlook.

Převod domény

Vlastník domény může chtít postupem času registrovat svou doménu u jiné společnosti a chce začít využívat jejich služeb. Pomocí funkce převodu domény, převede doménu a všechny související funkce k novému registrátorovi.

Registrace domény

Jde o ukón pro vytvoření a registrace nové domény. Doména pro registraci musí být zcela unikátní, to lze vyhledáním v patřičném registru. Pro české domény jde o stránky (*.cz) nic.cz, slovenské (*.sk) sk-nic.sk, pro evropské domény (*.eu) jsou to euri.eu a v neposlední řadě komerční domény (*.com) who.is.

Registrátor

Jde o podnik, který má oprávnění pro definovaný přístup k centrální registru a zadávat do něj požadavky změn záznamů, vedených v Centrálním registru. Registrátor touto cestou provádí správu domén pro koncové uživatele.

Server

Počítač, který obsahuje určité informace či služby, které jsou přístupné z venčí. Jako příklad jde uvést webové stránky, které jsou na těchto serverech uloženy a po jejich zadání ve webovém prohlížeči jsou ze serverů zobrazny.

SMTP

Internetový protokol zajišťující doručení pošty odesílatelem přímo do poštovní schránky adresáta, který může potom vybírat zprávy pomocí protokolů POP3 a IMAP.

SOA

Budovací referenční model (koncept). Je všeobecně chápán jako další fáze budování podnikových informačních systémů. SOA záznam se yskytuje v DNS záznamech pouze jednou.

SSH

Protokol, který je využíván pro bezpečný přenos souborů pomocí počítačové sítě. Obdoba protokolu FTP.

SSL

Protokol nebo vrstva, který poskytuje zabezpečenou komunikaci šifrováním a autentizací obou stran.

Subdoména

Doména třetího řádu, klasickým znázorněním domény třetího řádu u klasických domén je "www" před jménem domény.

Technický kontakt

Kontakt, který je uveden u dané domény a který může měnit technické nastavení domény.

URL

Doménová adresa, která slouží pro přesné určení zdroje s obsahem informací.

VPN

Virtuální privátní síť umožňuje propojení skupiny počítačů prostřednictím veřejné nedůvěryhodné počítačové sítě. Pro připojení k dané síti je potřeba vlastnit digitální certifikát, který slouží k autentizaci uživatele. Po přihlášení je komunikace šifrována a tudíž jilze považovat za bezpečnou.

VPS

Virtuální privátní server, si lze představit jako vyhrazený prostor na serveru, který funguje jako zcela samostatný server bez ovlivnění ostatních virtuálních serverech. Funkčnost je zcela autentická jako u fyzických serverech a však cenově výrazně levnější.

WebFTP

Webové ozhraní pro přístup na FTP účty domén (pomocí internetového prohlížeče). Není tedy nutná instalace klientské aplikace (např. Total Comander, FileZilla, apod.)

Webhosting

Webhostingem se rozumí pronájem prostoru na serverch majitele pro webové stránky, který poté tyto stránky poskytuje k dostupnosti na internetu. Majitelům serverům se říká poskytovatelé webhostingu. Za tyto služby se majitelům platí řádově desítek korun až tisíce, vše záleží na poskytovateli a jejich ceníku.

WHOIS

Databáze sloužící k evidenci údajů o majitelích doménových jmen a IP adres nadnárodních domén nejvyššího řádu.