DNS servery

DNS server je server, který skladuje DNS záznamy. Máme 3 typy DNS serverů:

Primární DNS server = Neboli Hlavní name server, na kterém vznikají DNS záznamy. Pokud je potřeba udělat změnu na doméně, musí se editovat data na jejím primárním name serveru. Každá doména má právě jeden primární name server.

Sekundární DNS server = Je to přesná a automatická kopie primárního name serveru. V časovém intervalu si automaticky aktualizuje data z primárního serveru a tvoří si zálohy pro případ výpadku primárního serveru a pro rozložení zátěže na doménách. Každá doména musí mít jeden sekundární server.

Pomocný cache server = Je nastaven jako vyrovnávací paměť kvůli snížení zátěže pro celý DNS systém. Skladuje si odpovědi na časté dotazy a poskytuje je právě pro časté dotazy kvůli zrychlení systému. Ponechává je do té doby, než jim vyprší platnost.


► Odpovědi obdržené od primárních a sekundárních serverů jsou autoritativní. Pouze u Cacheserveru nejsou odpovědi autoritativní. Ve většině běžných případech stačí jakákoliv odpověď.