HTTPS

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) označuje nástavbu původního HTTP protokolu, který neumožňoval šifrované připojení. Tento protokol již umonuje šifrovat celkový provoz a tak zamezit možnost odposlouchávání provozu a snižuje možnost podvržení dat. Kvůli šifrovanému připojení byl změněn přístupový port z klasického TCP/IP 80 na 443, který umožňuje použití zabezpečovacích technologií, jako je například SSL a podobně.