Long tail

Long Tail nebo z češtiny dlouhý chvost je pojem, který se používá ve sféře internetu a označuje především vzrůst ekonomiky. V podstatě slova popsán přesun zájmu od globálních, masově vyráběných produktů, o který je velký zájem až k okrajovým produktům především určených pro menšinu lidí. Podle Chrise Andersona, autora článku pro časopis Wired, umožňuje internet poskytnout daleko větší počet položek produktů k dispozici, než-li klasický prodej v kamenných prodejnách a to včetně těch produktů, o který není takový zájem, jako právě o masově vyráběné produkty. Z toho obecně vyplývá, že internetový podnikatel získává konkurenční výhodu v prodeji, jelikož je schopen obsáznout větší sortiment, než-li právě kamenný obchod.

Tento termín se hojně využívá u problematiky optimalizace pro vyhledávače. V principu jde o to, že místo aby se snaha soustředila na 5 slov s vysokou konkurencí, tak se raději optimalizuje pro stovku méně vyhledávaných výrazů, což v konečném součtu přinese mnohem více návštěv.

Tento termín obecně popisuje prodejnost v grafu. Pro klasické obchody platí, že jsou na skladě především výrobky s velkým odběrem, kdežto produkt s poptávkou nižší je prakticky nedostupná. V tomto případě má internetový prodej výhodu, není třeba mít naskladněný jen jednu část výrobků, ale lze mít k dispozici kompletní sortiment bez omezení. Long tail pak graficky znázorňuje poměr prodeje ku naskladnění výrobku s nižší poptávkou.