SOA

SOA je zkratka pro Service Oriented Architecture. Je to sada principů a metodologií, která doporučuje skládat složité aplikace. Je všeobecně chápán jako další fáze budování podnikových informačních systémů. Zkratka SOA znamená v překladu z angličtiny architekturu orientovanou na služby. Službou je myšleno poskytování jisté věci přidanou hodnotou. Pokud se správně navrhne aplikace orientovaná na služby, je možné komponenty prohazovat a tím se nenaruší funkčnost aplikace. Tyto komponenty lze libovolně kombinovat, doplňovat a případně nahrazovat. Tímto se stává systém mnohem stabilnější. Systém se pak lépe spravuje. SOA záznam se vyskytuje v DNS záznamech pouze jednou.