SSH

SSH neboli Secure Shell je označení pro program a také pro zabezpečený komunikační protokol využívající TCP/IP protokol. Název byl odvozen z existujícího programu rsh, který má podobné funkce, ale není zabezpečený. SSH je zabezpečení dat při přenosu mezi dvěma počítači přes nedůvěryhodnou síť (internet). SSH nahradilo starší protokoly a nabízí nové, lepší vlastnosti. Náhrada protokolu Telnet, Rlogin, Rsh, nebo přesměrování TCP portů a X11.