Technický kontakt

Kontakt, který je uveden u dané domény a který může měnit technické nastavení domény.