Peer-to-Peer sítě

Sítě Peer-to-Peer, nebo taktéž nazvané P2P, klient-klient je označení sítě, kde celková komunikace probíhá mezi uživateli bez využití serveru. Přímým opakem takovéto sítě je síť typu klient-server, která využívá server jako zprostředkovatele komunikace mezi počítačemi. Síť peer-to-peer server vůbec nevyužívá. Veškeré počítače jsou navzájem propojené, které jsou si rovnocené.

Avšak kvůli finančním nákladům a celkové náročnosti peer-to-peer sítě se ve většině případu využívá již zmiňovaná sítě klient-server. Pro zjednodušení návrhu P2P sítě se objevují specializované servery, které slouží pro prvotní navázání spojení mezi všemi klienty. Mezi takové servery patří "Proxy server". Tento specializovaný server je využíván jen v případě, když klienti nemohou v rámci své sítě komunikovat napřímo. 

V dnešní době se tato P2P síť využívá jen velmi zřídka. Využívá se však zejména v sítí, které sdílejí mezi sebe velké množství dat. Příkladem P2P sítě s těmito vlastnosti může být Gnutella či původní verze Napsteru

Řekli jsme si o nevýhody této sítě, ale co výhody? Obrovskou výhodou je ta skutečnost, že s rostoucí velikostí sítě roste i přenosová kapacita sítě. Ve zkratce: "Čím víc, tím líp". U klient-server sítě je za této situace stav zcela obráceně. S rostoucí kapacitou sítě se rychlost snižuje, protože server bývá zahlcen dotazy a požadavky. 

Legitimnost sítě

A jaká data se touto sítí šíří? Nejčastějšími daty, jsou ty nelegální. Hudba, filmy, programy a hry jsou šířeny sítí bez souhlasu majitele autorských práv. Proto se některé tyto sítě zavírají a hlavní majitelé nebo představitelé sítě jsou dle zákona trestáni (zejména v Spojených státech). Síť napster byla právě z porušování autorských práv zavřena, díky úspěšné žalobě organizací RIAA. I přesto však byla síť odkoupena, kompletně předělána a dnes prodávají hudbu legálně. 

Bezpečnostní rizika

Hlavním problémem P2P jsou časté útoky na tyto sítě. Útoky mohou provádět například i pronajatí hackaři, kteří se sabotovat tyto sítě. Ale, proti kterým útokům je síť P2P téměř bezpbrané? Zde jsou:

  • „otrava sítě“ – jedná se o "fake" data (tedy falešné data), které se mají tvářit jako vyhledávaná data, ale neobsahují nic nebo zcela něco jiného, než uživatel hledal.
  • DoS útoky – jedná se o záplavové útoky, teré mají zpomalit nebo zcela znehybnit chod sítě
  • neužiteční uživatelé – uživatelé, kteří pouze data stahují od jiných klientů, ale sami nic neposkytují
  • často infikované sdílené soubory viry nebo trojským koněm
  • filtrování protokolů – někteří poskytovatelé internetu (ISP) mohou blokovat porty, které jsou využívány pro komunikaci v rámci P2P sítě
  • útoky proti soukromí – snaha o získání soukromých informací a dat od uživatele
  • spam – časté rozesílání spamových zpráv v rámci jedné sítě.

Mezi nejznámější počítačové sítě typu P2P patří Akamai, Applejuice, Bitcoin, BitTorrent (µTorrent, Vuze/Azureus, BitTorrent, Bittornado, KTorrent, MLDonkey, Opera, Shareaza), Napster, CAKE, Direct .Connect (DC, DC++, MLDonkey).