Jak se připojím k MySQL databázi?

MySQL Server: localhost
MySQL Databáze: domena_cz, nebo neco_domena_cz
MySQL Login: domena.cz, nebo neco.domena.cz


tomto článku je popsán postup připojení k MySQL databázi pomocí PHP.