Kódování databází

Databázový server MySQL je schopen pracovat s různým kódováním národních abeced v různých tabulkách. Jeho správná konfigurace je proto nutná zvlášť pro takové národy, které se neobejdou bez zvláštních písmenek, jako jsme i my.

Před přístupem k databázi a jejímu kódování je nejdříve nutné databázi vytvořit. Vytvoření databáze probíhá přes administraci v sekci Databáze & FTP - MySQL databáze. Při vytváření databáze je nutné specifikovat požadované výchozí kódování. Pokud by se takto nastavené kódování databáze lišilo od kódování na stránkách, tak by se mohly na stránkách zobrazovat chybné znaky. 

Nastavení kódování v již existujících databází a tabulkách provedeme přes phpMyAdmin kliknutím na jméno databáze (tabulky) a výběrem záložky úpravy v pravém horním menu. Poté vybereme v kolonce "Porovnávání" příslušné kódování. U jednotlivých sloupečků tabulky uděláme totéž v jejich editaci.

Mezi nejznámější způsoby kódování patří: UTF-8, latin1, latin2, cp1250. U kódování a řazení nás zajímají dvě věci. První je použitá znaková sada a druhou je způsob slovníkového řazení znakových řetězců (kolace). V databázi, která bude obsahovat česky psané záznamy, se nejčastěji používá kódování utf8 a kolace utf8_czech_ci.