Nastavení Outlook Express

Uživatelé Outlook Express nejdříve přejdou na Nastavení - účty a poté mohou pokračovat podle instrukcí:

Přidání pošty

Zadání emailových serverů

Přihlašování k poště

Zadání informací o serverech