Řešení nefunkčního e-mailu

Tato stránka Vám pomůže při řešení potíží s nefungujícím e-mailem. Sérií otázek se pokusíme dohledat možný problém a jeho řešení.

Otázka č.1

Vše funguje, jen u některých emailů se po odeslání vrátí email s oznámením, že daná zpráva nemohla být doručena. Tento email přichází od "Mail Delivery System" a vypadá takto (na konci obsahuje ještě informaci o tom, na kterou adresu nemohl být email doručen):

Nedoruceno

 

  ANO, tento email mi přichází                                  NE, tento ani podobný email mi nepřišel