Správa webhostingu

Statistiky

Pod touto položkou najdete adresu, na které se nachází statistiky Vaší domény, dále je zde Váš login do statistik a možnost nastavit si pro přístup do statistik nové heslo.
Změna hesla je jednoduchá, stačí do políčka heslo zadat požadované nové heslo a kliknout na "Upravit".
Můžete zde najít také orientační stav zaplnění webhostingového prostoru.

Administrace webhostingu - statistiky

CRON

Cron je softwarový démon, který v operačních systémech na bázi Unixu automatizovaně spouští v určitý čas nějaký příkaz, resp. proces (skript). Zde tedy můžete nastavit spouštění vlastního skriptu v pravidelných intervalech, podle času, který nastavíte.

Administrace webhostingu - CRON

Katalogy

Pokud si objednáte službu registrace do katalogů, pak v této sekci naleznete formulář, který je nutné vyplnit pro úspěšné dokončení registrace. Je zde zobrazen také momentální stav registrace, formuláře dokončených registrací již nelze měnit.

Administrace webhostingu - katalogy

Titulek: Hlavní nadpis, jedná se o hlavní název, který je velkým písmem a zobrazuje jako první informace u vašeho záznamu. Příklad: http://najisto.centrum.cz/227526/banan-sro/

Variabilní symbol faktury: Uveďte číslo (5-ti nebo 6-ti místné), pod kterým jste zaplatili objednanou službu registrace.

Heslo: Heslo nastavte libovolné, toto heslo Vám slouží pro pozdější editaci u příslušného katalogu.

URL: Jedná se o internetovou adresu, kterou vidíte nahoře v lište pro adresu. Když se podíváte nahoru, uvidíte přesný formát URL. Pro zkopírování můžete použít CTRL+C/CRTL+V. V našem případě je to http://banan.cz/

Mail: Emailová schránka, na kterou mohou návštěvníci psát své dotazy. Doporučujeme emailovou schránku, kterou máte nejužívanější.

Kategorie: Jedná se o oblast, která nejvíce odpovídá Vašemu zaměření. Pokud nevíte, jak uvedené kategorie vypadají, můžete se podívat například zde http://najisto.cz.

Správce

Funkce Správce umožňuje uživateli předat spravování svých služeb, případně některé jejich části, jinému uživateli na stanovenou dobu. Pokud tedy přidělíte uživateli správcovskou roli, bude moci ve své administraci nastavovat danou doménu, jako by byla v jeho vlastnictví. Pokud chcete přiřadit uživateli pouze některá administrátorská práva, můžete zvolit některou ze 4 správcovských rolí.

Administrátor - Zpřístupní všechny položky administrace pro danou doménu, umožňuje plnou správu domény i webhostingu.

Doména – Umožní editovat položky administrace spojené pouze s doménou, například správa domény a fakturace, ale nemá umožněno editovat sekce Pošta, Databáze a FTP nebo Správa webhostingu.

Doména s Aliasy – Umožňuje editaci stejných položek jako role Doména, navíc umožnuje editovat všechny aliasy nastavené pro tuto doménu.

Fakturace – Povoluje pouze sekci fakturace, tedy vytváření nových výzev a správu faktur, vše ostatní je zakázáno.

Pro založení nového správce je nutné vyplnit 4 položky: ID klienta, kterému bude umožněna správa, název Vaší domény, kterou danému uživateli přidělíte, typ správce a datum platnosti, do kterého bude daný správce aktivní.

Své klientské ID můžete zjistit v administraci webhostingu v pravém horním rohu, pokud Vám někdo chce přidělit administrátorská práva, pak mu sdělte své klientské ID a po následném přidání Vašeho ID jako správce budete mít ve své administraci přidány spravované služby.

Po správném vyplnění všech položek a kliknutím na tlačítko přidání záznamu by se Vám měla zobrazit tato obrazovka s oznámením o úspěšném vložení záznamu a daný záznam poté uvidíte v seznamu níže. Editovat délku platnosti záznamu můžete kliknutím na ikonu kalendáře, případně smazat daný záznam lze kliknutím na červený křížek.

Přidělením správcovství je danému uživateli umožněno zasílat autorizované požadavky pro Vaši doménu (např. přesuny, změna safemode, avšak ne změna hesla daného klienta). Jelikož správcovství umožňuje výrazně ovlivňovat chod vašich služeb (nastavení DNS, safemode , přesuny), doporučujeme při jeho přidělování maximální obezřetnost. Rozhodně tuto funkci nepřidělujte uživatelům, které dostatečně neznáte nebo u kterých si nejste jistí, že dokáží služby spravovat správně.

Administrace webhostingu - Správce