Generické domény

Expirace nadnárodní domény

Doména se po expiraci ocitne ve stavu Renewal Grace Period na 40 dní. (mimo .info – 15 dní) Během tohoto období je možné prodloužit platnost domény či transferovat. Po uplynutí lhůty je doména ve stavu Redemption Period, který trvá 30 dní a doménu je možné vykoupit pouze u současného registrátora a to za extrémně vysoký poplatek. Následuje stav Pending Delete, který trvá 5 dní a následně je doména uvolněna. Není-li možné standardní prodloužení platnosti, kontaktujte nás. Sdělíme Vám podmínky a postup řešení.

Změna vlastníka

Změnu vlastníka domény nadnárodních domén je potřeba zaslat z autorizovaného e-mailu domény a uvést zde nový kontakt, případně požadavanou položku ke změně.

Příčiny selhání převodu generických domén

Proč se mi netransferovala doména?

Selhání transferu domény může mít příčinu v mnoha věcech.Např.:

  • Byl špatně zapsán AUTH=INFO kód do transferu domény.Zkontrolovat zadaný auth-info kód.
  • Nepodařilo se zaslat autorizační email na Držitele nebo Administrátorský kontakt domény.
  • Může být uveden email, který už není platný nebo nemáte přístup k emailu, který byl uveden v Administrátorském kontaktu.

Kdyby tato situace nastala, tak si prosím upravte kontakt a zadejte platný email, ke kterému máte přístup. Následně zažádejte znova o zaslání AUTH-INFO kódu.

  • Buďtě si jisti,že když požádáte o transfer domény, tak že máte přístup na aktuální emailovou adresu uved enou u Držitele a Administrátora.
  • Abychom mohli zahájit transfer potřebujeme pozitivní odpověď ze strany Admin-kontaktu nebo Ownera (vlastníka) domény.
  • Zahájíme transfer v průběhu 5 dnů od doby, kdy jsme obdrželi potvrzený email o transferu. Pokud email neobdržíme, tak zrušíme transfer.
  • Nepotvrzený transfer ze strany registrátora.

Pokud tato situace nastane, proberte chybu s Vaším registrátorem. Chyba se mohla stát na obou stranách a je třeba ji vždy vyřešit.