Export a import

Tato sekce slouží pro ukládání dat nebo načtení ze souboru, který je reprezentován jako tabulka a jednotlivé údaje jsou zde uloženy. Takové soubory jsou například ve formátu xml, xls, csv, apod.

Exporty jsou určeny pro 2 typy formátů a 2 typy znakových sad.

Znakové sady:

UTF-8 - toto kódování svými vlastnostmi řeší mnoho dřívějších problémů při zachování zpětné kompatibility.

Windows-1250 - Používá operační systém Microsoft Windows pro reprezentaci textů ve středoevropských jazycích používajících latinku.


Export zboží

Pro export zboží můžete použít 2 typy souborů.

XML export

Zboží, kategorie a parametry budou exportovány do souboru typu xml. Toto je určeno pro přenos mezi dvěma i více e-shopy naší firmy.

CSV export

Využijete, pokud chceme přidat nové zboží. V takovém případě můžete smazat informace v jednotlivých buňkách (soubor máte otevřen např. v excellu) a zanecháte formát sloupců. Každé zboží musí mít vyplněný název, jinak se nenaimportuje.

V případě, že přidáte další sloupce, bude se zobrazovat jako nový parametr. ID zboží není nutno zadávat do souboru.

Náhled exportovaného souboru v UTF-8:


Import zboží

V případě, že máte nějaký exportovaný soubor, zde načtete jeho obsah.

XML import

Jednoduše vyberete soubor příslušným tlačítkem a zvolíte Importovat data.

CSV import

Import nového zboží z vlastního souboru CSV. V případě úpravy zboží musí soubor obsahovat nejméně dva sloupce (s nepřejmenovaným zahlavím) - ID zboží a parametr, který chcete upravovat. Bude provedena jen úprava uvedeného zboží, ostatního se změna týkat nebude.

Pokud chcete více informací o tom, jak provést import, klikněte na nápis "Více info".

Čištění e-shopu - zde můžete z Vašeho e-shopu smazat nepotřebná data.

Log importu - záznam z importu dat, ve kterém lze importovaná data odebrat zpět a obnovit tak předchozí stav.


Export do účetních systémů

Pokud chcete uložit soubor s údaji ohledně plateb, zvolte tuto sekci.

  • Nejdřív vyberete formát exportu CSV(UTF-8), CSV(windows-1250) nebo Pohoda(XML schéma 2.0).
  • Poté vyberete datum od - do a kliknete na tlačítko "Exportovat".

Pohoda

Účetní program POHODA je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH. Systém je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale také pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové ogranizace.


Uživatelé

Tato sekce slouží pro přenos uživatelů a jejich informací do jiného redakčního systému e-shopu. Také si zde můžete stáhnout zálohu uživatelů v CSV souboru, nebo naopak, tento CSV soubor s uživateli nahrát do Vašeho e-shopu.


Nastavení externího exportu

Zde si můžete nastavit parametry, které chcete mít v exportu pro zbozi.cz, heureka.cz nebo Google Merchant Center. Také zde naleznete kompletní export zboží se všemi parametry a nebo se zde můžete podívat na sitemap Vašeho e-shopu.


Pravidelná aktualizace zboží

Zde si můžete nastavit aktualizace zboží jak z připraveného souboru tak přímo z URL adresy dodavatele. Je zde možnosti si nastavit i automatickou aktualizaci zboží, která se provádí jednou denně.

Pro vytvoření nové aktualizace klikněte prosím na nápis "Přidat"


Srovnání s Heurekou

Tato sekce slouží po porovnání Vámi nabízeného zboží s totožným zbožím na portálu heureka.cz

  • DC - cena dodavatele (včetně DPH).
  • Cena - Vámi nastavená cena daného produktu.
  • HC - nejnižší cena na Heurece.
  • RD - rozdíl mezi dodavatelskou a naší cenou.
  • RH - rozdíl mezi naší cenou a nejnižší cenou na heurece.


Hledání duplicitního zboží

Tato sekce slouží ke smazání duplicitního zboží z Vašeho e-shopu. 

Po kliknutí na tuto volbu se Vám vypíše kompletní seznam zboží, které máte v produktech. Můžete tak velmi rychle zjistit, zda-li náhodou nemáte nějaké zboží v e-shopu vícekrát. Pokud ano, můžete ho jednoduše smazat.


Doplnění gramáže

Zde si můžete přidat gramáž ke zboží. Vyberete konkrétní produkt a úplně dole vyberete, do jakého parametru se má daná gramáž doplnit.

Zpět