Export a import

Tato sekce slouží pro ukládání dat nebo načtení ze souboru, který je reprezentován jako tabulka a jednotlivé údaje jsou zde uloženy. Takové soubory jsou například ve formátu xml, xls, csv, apod.

Exporty jsou určeny pro 2 typy formátů a 2 typy znakových sad.

Znakové sady:

UTF-8 - toto kódování svými vlastnostmi řeší mnoho dřívějších problémů při zachování zpětné kompatibility.

Windows-1250 - Používá operační systém Microsoft Windows pro reprezentaci textů ve středoevropských jazycích používajících latinku.


Export zboží

Pro export zboží můžete použít 2 typy souborů.

XML export pro eshop

Zboží, kategorie a parametry budou exportovány do souboru typu xml. Toto je určeno pro přenos mezi dvěma i více e-shopy naší firmy.

CSV export

Využijete, pokud chceme přidat nové zboží. V takovém případě můžete smazat informace v jednotlivých buňkách (soubor máte otevřen např. v excellu) a zanecháte formát sloupců. Každé zboží musí mít vyplněný název, jinak se nenaimportuje.

V případě, že přidáte další sloupce, bude se zobrazovat jako nový parametr. ID zboží není nutno zadávat do souboru.

Náhled exportovaného souboru v UTF-8:

XML export zboží pro třetí stranu

Jedná se pro export pouze zboží do formátů populárních systémů jako Zboží.cz, Heureka, atd.. Pro přesun zboží v rámci našeho systému eshopu je vhodnější export XML export pro eshop.

Export faktur

Jedná se o export XML pouze objednávek a nebo faktur.


Import zboží

V případě, že máte nějaký exportovaný soubor, zde načtete jeho obsah.

XML import

Jednoduše vyberete soubor příslušným tlačítkem a zvolíte Importovat data.

CSV import

Import nového zboží z vlastního souboru CSV. V případě úpravy zboží musí soubor obsahovat nejméně dva sloupce (s nepřejmenovaným zahlavím) - ID zboží a parametr, který chcete upravovat. Bude provedena jen úprava uvedeného zboží, ostatního se změna týkat nebude.

Pokud chcete více informací o tom, jak provést import, klikněte na nápis "Více info".

Čištění e-shopu - zde můžete z Vašeho e-shopu smazat nepotřebná data.

Log importu - záznam z importu dat, ve kterém lze importovaná data odebrat zpět a obnovit tak předchozí stav.


Uživatelé

Tato sekce slouží pro přenos uživatelů a jejich informací do jiného redakčního systému e-shopu. Také si zde můžete stáhnout zálohu uživatelů v CSV souboru, nebo naopak, tento CSV soubor s uživateli nahrát do Vašeho e-shopu.


Zpět