Jak vložit vlastní odkaz

Přidání odkazu je velmi jednoduché. Ke vložení odkazu slouží ikonka Vložit/upravit odkaz v nabídce interního editoru. Hned vedle je ikonka pro Odebrání odkazu.

Myší označte text, který bude odkazem a klikněte na ikonu Vložit/upravit odkaz. Zobrazí se dialogové okno, viz obrázek 15-1.

Dialogové okno má čtyři záložky - Obecné, Vyskakovací okno, Události, Rozšířené.

Obecné

URL odkazu - umístění souboru na internetu. URL je internetová adresa k nějakému zdroji.

Cíl - styl otevření odkazu, např. v novém panelu prohlížeče.

Titulek - titulek se zobrazí najetím kurzoru na odkaz. Titulky odkazů jsou důležité také např. pro čtecí zařízení, umožňují lepší orientaci na webu.

Třída - zde se uvádí styl odkazu, lepší je však nechat implicitně nastaveno.

15-1 Vlastní odkaz - obecné nastaveníobr. 15-1 Vlastní odkaz - obecné nastavení

Další záložky umožňují nastavit chování skriptů pro zkušenější uživatele. Například, aby se zobrazil obrázek při najetí myší  apod. V záložce Rozšířené viz obrázek 15-2 je pro uživatele zajímavá položka třídy. Zde můžete nastavit název tzv. třídy nebo-li class, kterou můžete ve vlastním stylu css definovat vlastnosti daného prvku a v tomto poli pak vybranou třídu/classu přiřadit ke knoktrétnímu prvku.

15-2 Vlastní odkaz - rozšířené nastaveníobr. 15-2 Vlastní odkaz - rozšířené nastavení