Jazyk

Pokud budete provozovat svůj web i v jiném než českém jazyce, tuto volbu najdete v Nastavení v části Jazyk.

Pro přidání další jazykové mutace webu kliknete na Přidat jazyk pod tabulkou Používané jazyky. Objeví se nový řádek tabulky a v posledním sloupci nabídka pro výběr jazyka. Po výběru se ostatní pole v řádku vyplní a potvrdíte kliknutím na Uložit. Položku ve sloupci Název jazyka můžete upravit dle vlastní potřeby. Tento text se pak bude zobrazovat na webu jako přepínač jazyků.

Význam další sloupců v této tabulce: Zkratka podle ISO-639 je dvoupísmenková norma pro zkratky jazyků. Např. český jazyk má zkratku cs. Zkratka jazyka v URL se bude objevovat za názvem vaší domény (např. vasedomena.cz/cz) a bude takto označena i složka s odpovídajícím jazykovým obsahem .

Druhou možností zobrazení přepínače jazyků jsou vlajky. Pokud chcete zvolit tento grafický výstup namísto textového, zvolte Používat vlajky ve výběru jazyka v základním nastavení v horní části.

V základním nastavení můžete volbou v roletce Výchozí jazyk nastavit, v jakém jazyce se mají stránky primárně načíst po zadání domény do adresního řádku prohlížeče.

11-3 Nastavení - jazykové mutaceobr. 11-3 Nastavení - jazykové mutace