Měřící kód

Chcete-li získat statistiky návštěvnosti webu, je vhodné mít tzv. měřící kód.

První možností je toplist. Podmínkou je registrace na toplist.cz, kde získáte ID klienta, pod kterým účet spravujete. Do pole Vaše Toplist ID vložíte dané ID, v nabídce vzhledů vyberete jednu z možností, nastavíte výchozí číslo, od kterého má počítadlo měřit a potvrdíte kliknutím na Vytvořit kód. Zobrazí se kód, který můžete dle potřeby upravit a kliknutím na Vložit kód do menu ho vložíte do menu jako nový článek.

Druhou možností je google analytics. I tady je podmínkou registrace na google.com, kde získáte své ID ve tvaru UA-xxxxxxx-x. Tento kód pak vložíte do pole Vaše číslo pro měření. Potvrdíte kliknutím na Vytvořit kód. Zobrazí se kód, který můžete dle potřeby upravit a kliknutím na Vložit kód do menu ho vložíte do menu jako nový článek.

11-10 Nastavení - měřící kódyobr. 11-10 Nastavení - měřící kód