Robots txt

Robots.txt je textový soubor, který umožňuje správci webu zakázat nebo povolit přístup některých Botů (např. Googlebot, Jyxobot aj.). Tento soubor se musí nacházet v kořenovém adresáři daného webu (složka www).

Příklady

  • * - všichni roboti
  • Mezi položkami musí být prázdný řádek!

Zakázání indexování vyhledavačů

User-agent: * 
Disallow: /
 

Zakázaní googlbotu indexovat vše v adresáři /adr

User-Agent: Googlebot
Disallow: /adr/
 

Zakázání indexování vyhledavačů pro jednitlivé složky v kořenovém adresáři

User-agent: *
Disallow: /slozka/
 

Zakáže googlbotu procházení celého webu, ale povolí mu adresář /adr/

User-Agent: Googlebot
Disallow: /
Allow: /adr/

11-8 Nastavení - robots.txtobr. 11-8 Nastavení - robots.txt