Uživatelé

V této části Nastavení můžete registrovat nové, editovat nebo mazat již registrované uživatele, popř. také potvrdit registrace nových uživatelů pokud se registrují přes webové rozhraní.

V první tabulce máte přehled již registrovaných uživatelů. Jestliže uživatel čeká na schválení administrátorem, je políčko ve sloupci Schválen prázdné a administrátor ho musí manuálně zaškrtnout pro schválení registrace vybraného uživatele. Poté potvrdí kliknutím na Uložit.

Jestliže chcete uživatele smazat, zaškrtnete u vybraných uživatelů položku Označit a potvrdíte kliknutím na tlačítko Smazat zaškrtnuté.

Druhá tabulka slouží pro registraci nového uživatele. Položky s hvězdičkou jsou pro registraci povinné. V položce Uživatelská role můžete vybrat jednu z těchto možností.

  • Návštěvník - může se přihlásit a komentovat příspěvky
  • Autor - tvoří/edituje vlastní stránky
  • Redaktor - stejně jako autor + může editovat kterékoliv jiné stránky
  • Správce webu - stejně jako redaktor + změna vzhledu, základní a jazykové nastavení
  • Administrátor - stejně jako správce + schvaluje nově registrované

11-2 Nastavení uživateléobr. 11-2 Nastavení - uživatelé