Panely

V části panely můžete spravovat levý panel a pravý panel. K jejich přepínání jsou určeny dvě tlačítka v horní části vlevo. Tyto panely jsou společné pro všechny stránky webu. Nelze nijak rozlišit jejich obsah. Panely jsou ve výchozím nastavení zobrazeny v levé a pravé části webu. Lze je však pomocí stylizace css a jquery napozicovat dle potřeby.

07-1 Panelyobr. 7-1 Panely

Struktura obou panelů je stejná. Obsah může být libovolný dle potřeby uživatele. Do panelů můžete vkládat prakticky stejné typy obsahu jako u stránek tj. anketu, článek, formuláře, komentáře a novinky. Nelze zde vytvořit fotogalerii, ale navíc je zde typ obsahu odkazy.

Jediným rozdílem mezi panely je pevně nastavený blok Menu v levém panelu. Ten zastupuje zobrazení levé nabídky ze struktury stránek a nelze ho smazat. Pomocí stylizace css ho lze "vypnout".

Uložení změn je stejně jako u stránek nutné potvrdit jedním z tlačítek v dolní části pod obsahem stránky.

Odkazy

Odkazy viz obrázek 7-2 slouží pro jednoduché vytvoření seznamu odkazů většinou na externí stránky. Nadpis boxu označuje název pro webové stránky. Text odkazu označuje název odkazu, který se na webu zobrazí. Do pole adresa odkazu pak vložíte adresu vybrané stránky.

07-2 Odkazyobr. 7-2 Odkazy