Přihlášení do administrace webu

Pro administraci vašich webových stránek je třeba se přihlásit do redakčního systému (dále jen RS), který tuto administraci spravuje.

V adresovém řádku na úvodní stránce vašeho webu připište jednoduše /admin (adresový řádek bude mít podobu např. http://www.vasedomena.cz/admin) a dejte enter. Objeví se přihlašovací okno do RS, viz obr. 1-1.

1-1-přihlašovací oknoobr. 1-1 Přihlašovací okno

Do pole login vložte vaše přihlašovací jméno, do pole heslo pak odpovídající heslo. Tyto iniciály obdržíte jednorázově od technické podpory. Poté klikněte na přihlásit.