Rezervace

Součástí našeho redakčního systému je rezervační systém. Systém umožňuje spravovat rezervace pro klienty s různým zaměřením. Ať už jde o sportovní centra (squash, bowling) nebo rezervace pro volnočasové aktivity (sauna, vířivka), apod. V horní části je umístěna vlastní nabídka rezervačního systému.

Videonávod

Přehled rezervací

V této části je zobrazen počet rezervací pro aktuální a následující týden. Dále je zde zobrazen počet všech naplánovaných rezervací a počet uživatelů, kteří si rezervovali termín.

V pravé části je zobrazen seznam vytvořených událostí. Ty jsou rozděleny do Nezobrazených a Rezervací. Více informací níže v části Zobrazení kalendářů.

10-1 Rezervace - Přehledobr. 10-1 Rezervace - Přehled

Události

Novou událost vytvoříte zadáním názvu a popisu nové události.

Poté zadáte další informace o události. Nastavíte délku trvání. Můžete nastavit, jak nejpozději před začátkem je možné rezervovat, jak nejdéle od aktuálního data je možné provést rezervaci a jak dlouho před začátkem rezervace je možné rezervaci zrušit. V bloku Plán události můžete určit konkrétní termíny pro rezervace. Zapisují se do jednotlivých dnů, pokud je v jeden den více termínů, oddělujte je čárkou. Čas se píše ve formátu HH:MM (hodina:minuta). Časové rozmezí jednotlivých terminů daného dne by mělo odpovídat času, který jste uvedli v položce Termín. Pokud není z některých termínů z důvodu např. svátku nebo jiného důvodu dostupný, můžete to uvést v bloku Vyjímky.

Pokud chcete vybranou událost úplně odstranit, vyberete ji v seznamu událostí a v dolní části stránky pod událostí kliknete na Smazat událost.

I tato část má vpravo zobrazen seznam vytvořených událostí. Více informací níže v části Zobrazení kalendářů.

10-2 Rezervace - Událostobr. 10-2 Rezervace - Události

Zobrazení kalendářů

V této části jsou zobrazeny jednotlivé události rezervací. Pro aktivaci dané události je třeba tuto událost přesunout z bloku Nezobrazené do bloku Rezervace. Jednotlivé záložky budou po uložení tvořit samostatné kalendáře a jejich názvy se stanou nadpisy. Přetažením více událostí do jednoho kalendáře docílíte spojení událostí. Termíny se pak budou zobrazovat na stejné stránce.

10-3 Rezervace - Kalendářeobr. 10-3 Rezervace - zobrazení kalendářů