Stránky

Položka Stránky v nabídce administrace slouží jako přehled struktury stránek, které jste v administraci vytvořili. Na vašem webu jsou tyto stránky zobrazeny jako odkazy v nabídkách, kde název odkazu odpovídá titulku stránky. Tím je navigace v administraci jednoduchá, rychlá a intuitivní.

06-1 Stránkyobr. 6-1 Stránky

U zobrazení stránek si můžete nastavit, zda chcete zobrazit všechny stránky nebo jen zobrazené anebo jen stránky s fotogaleriemi.

Ikony šipek před názvem stránky slouží k pozicování stránek ve struktuře. Stránky můžete posunout nahoru nebo dolů. Ikony doleva a doprava znamenají vnoření stránky. Vznikají tak podstránky.

Ikona stránky za jejím názvem umožňuje zobrazení dané stránky tak, jak se objeví na webu.

Viditelnost stránky můžete nastavit zaškrtnutím volby u vybrané stránky, viz obrázek 6-1. První sloupec odpovídá položkám horní nabídky, druhý sloupec pak položkám boční nabídky. Tu lze umístit do levé části (výchozí poloha), do pravé části nebo i do zápatí stránky. Obě nabídky jsou na sobě nezávislé. Třetí sloupec umožňuje uzamknout stránku jen pro přihlášené uživatele. Zaškrtávání volby lze jednotlivě po stránkách (volba u dané stránky) anebo hromadně pro všechny stránky dané části (volba u daného sloupce v modrém záhlaví).

Sloupec s ikonou souhlasu ukazuje, které stránky jsou publikovány. Ikona plus u každé stránky vám dovolí vytvořit přímou podstránku pro vybranou stránku aniž byste  Nechybí zde samozřejmě také tlačítka pro přidávání a mazání stránek (vpravo). Přidání stránky takovýmto způsobem vytvoříte nadstránku, aniž byste museli pozicovat modrými šipkami.

Smazání stránky provedete kliknutím na odpovídající červený křížek. Chcete-li smazat více stránek najednou, označíte volby u vybraných stránek. Poté smazání potvrdíte kliknutím na červený křížek, který se nachází v dolní části pod seznamem stránek.

Každou změnu ve struktuře stránek je nutné potvrdit uložením změn tlačítkem v dolní části pod seznamem stránek.

Pod tlačítkem k provádění změn najdete tři tlačítka pro rychlou navigaci.

Přidat stránku - přidá novou stránku a přesměruje vás na editaci této stránky.

Přidat pouze odkaz - přidá pouze odkaz na stránku např. externí stránky. Zobrazí se stránka pro vložení textu odkazu (ten se zobrazí ve vašich nabídkách) a adresy odkazu.

Přidat předefinovanou stránku - přidá předdefinovanou stránku.

Klientská sekce pro Vás

Spravujte své domény a hosting pohodlně 24 hodin denně

Kontakt pro zákazníky

Technická podpora

PO-PÁ 8:00-18:00

E-mail: podpora@banan.cz 

Příjem dotazů probíhá NONSTOP

Online pracovník

Richard Slipek

+420 608 611 883

Online chat

Zvládáme opensource

Na našich serverech jsme ručně ověřili funkci více než 140 opensource systémů, některé z nich nabízíme na jedno kliknutí v administraci.

Hostované domény

6524 domén 5464 1060

Poslední článek - HOMEPAGE PRVKY

O
Ověřit dostupnost domény
Zákaznické centrum: podpora@banan.cz +420 608 611 883 (PO-PÁ 8:00-18:00)NápovědaBlog
Technická podpora: PO-PÁ 800-1800X
Online pracovník: Richard Slipek
podpora@banan.cz
Online chat nebo +420 608 611 883
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
Kontaktovat technickou podporu můžete zde
PO-PÁ 800-1800