Safe Mode - změna

Co je Safe Mode?

Nastavení Safe Mode ovlivňuje chování PHP interpreteru tak, aby byly zakázány potenciálně nebezpečné funkce jako exec() nebo system() a zároveň docházelo ke kontrole, zda nedochází k manipulaci se soubory, které uživatel vlastní. Zvyšuje se tak zabezpečení serveru a jeho uživatelů.

Safe Mode u nás

Některé aplikace vyžadují vypnutý Safe Mode, některé zapnutý. Verze PHP 5.3 dokonce Safe Mode již aktivně nepoužívá, neboť zabezpečení lze dosáhnout i jiným vhodným nastavením na straně serveru. Na všechny tyto varianty jsme připraveni, a proto máte-li problém se Safe Mode, zavítejte do Administrace služeb do Autorizovaných požadavků a o změnu požádejte.

Změna Safe Mode On/Off se řeší přesunem mezi servery, proto prosím počítejte s možným výpadkem služeb i na dobu dvou hodin. Replikace DNS, která v tomto případě nastává, se nedá urychlit.