Internal Server Error

500 Internal Server Error

Please contact the server administrator, admin@banan.cz and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log.

Odstranění chyby

V drtivé většině případů se v souboru .htaccess ve složce, do které se připojujete (nebo složce nadřazené), nachází špatná direktiva. Typicky se jedná o přesměrování pomocí mod_rewrite se špatně nastavenou direktivou RewriteBase. Pro opravu vyzkoušejte přidat řádek "RewriteBase /" - u některých opensource systémů je již tato direktiva v souboru uvedena, pouze je ji třeba odkomentovat (smazat znak # na začátku řádku).

Pokud přidání řádku nepomůže, napište prosím na technickou podporu na podpora@banan.cz.