Jak nastavit FTPS?

Protokol FTPS zajišťuje zabezpečené spojení pro přihlášení a přenos dat na Váš FTP účet.

Přihlašovací údaje k nastavení zůstávají nezměněny, pouze označte možnost SSL/TLS (dle použitého klienta). Protokol je nastaven jako "explicitní FTPS", veškerá komunikace probíhá na standardním portu 21.

Máte-li možnost FTPS využívat, silně Vám ji doporučujeme preferovat před FTP.