Nastavení práv souborů

K nastavení a definování přístupových oprávnění k souborům a složkám v Unixových systémech slouží příkaz Chmod (change mode). Přístupová práva se taktéž nastavují na FTP serveru pomocí FTP klientů. 

Pro nastavení práv klikněte na daný soubor nebo složku a zvolte v Menu: Soubor -> Změna atributů.

 Tcm-prava_3

Proveďte nastavení práv pro daný soubor, či složku: 

Tcm-prava1

Zápis oprávnění

Oprávnění se zapisuje jako 3 místné číslo, kdy:

  1. první udává práva vlastníka/Owner
  2. druhá práva skupiny/Group
  3. třetí práva ostatním/World


Reset adresáře

Máte-li problém s prováděním změn souborů prostřednictvím vašeho FTP účtu, tak je možné, že daná složka/soubor má jiného vlastníka než je Váš FTP účet. Nastane-li takový problém, tak je možnost tzv. resetu adresáře. Tuto službu můžete využít v administraci webhostingu v sekci Databáze & FTP - Reset adresáře. Vyberete požadovaný adresář a stisknete tlačítko "Resetuj". Do pár minut je reset proveden a práva jsou opravena.