PHP

PHP je skriptovací programovací jazyk. Je určený pro programování webových stránek nebo aplikací ve formátu HTML, XHTML aj. PHP je aktuálně nejrozšířenější skriptovací jazyk pro web. Jazyk vznikl v roce 1995 a již se může považovat za objektově orientovaný programovací jazyk. Jazyk je dynamicky typovaný a je vázán na hodnotu nikoliv na proměnnou. Velkou výhodou PHP je specializace na webové stránky, kvalitní dokumentace a také, že je multiplatformní. Naopak nevýhoda je nekonzistentní pojmenování funkcí nebo nejednotné pořadí parametrů. Na našich serverech můžete využívat PHP verze 5.4.