Nasazeny SPF záznamy

Co je SPF ?

SPF záznam (Sender Policy Framework) je navržen tak, aby zabránil podvržení adresy odesílatele. Může se stát, že k Vám důsledkem této kontroly nedorazí určité maily.
Jedná se o technologii, která na základě adresy odesílatele e-mailu ověřuje, zda je poštovní server, ze kterého zpráva přijde, autorizován odesílat e-maily pro danou doménu.

Výhody

Největší výhodou je, že každý cílový poštovní server ověřuje příchozí maily, zda pochází z Vámi povoleného poštovního serveru a nejedná se tak o podvržený mail.
 Také se to dá samozřejmě využít i  obráceně. Stačí, pokud budete mít správně nakonfigurováno SPF na Vašem poštovním serveru a ten bude ověřovat každý příchozí mail.

SPF u Banan.cz

Samozřejmě i naše společnost využívá SPF technologie. Na nově zavedených doménách se do DNS zřizuje tento TXT záznam "v=spf1 a mx a:relay.p.banan.cz -all". To znamená,  že maily z domény může posílat pouze IP adresa uvedená v A záznamu domény a všechny MX záznamy k příslušné doméně.
Taktéž naše Poštovní servery podporují SPF záznamy a spolupracují s ostatními poštovními servery, které mají SPF naimplementované a spuštěné.

Jak funguje SPF ?

  1. Uživatel1 z Firmy1 odesílá e-mail kolegovi Uživatel2 z Firmy2.
  2. Uživatel pošle mail přes poštovní server Firmy1 zprávu zpracovává a odesílá pomocí SMTP na server Firmy2, příjemci Uživatel2.
  3. Firma2 používá na svém poštovním serveru SPF. Mail od odesilatele Uživatel1 je přijat a podléhá kontrole a ověření pomocí SPF. Server se dotazuje DNS serveru, který drží SPF záznam pro Firmu1.
  4. Ten pak odpovídá a vrací výsledek dotazu.
  5. Příchozí server Firmy2 zjistí z SPF záznamu, zda je server Firmy1 oprávněn odesílat poštu za doménu Firma1.cz. Pakliže ano, je zpráva doručena Uživateli2. V opačném případě je mail vrácen jako nepřijatý (6).

Schéma posílání a příjem emailů

SPF a přeposílání

SPF jaké takové není vytvářeno s možnosti přeposílání. Systém přeposílání je uveden v obrázku Obr.2

Schéma odesílání emailů mezi třemi uživateli

Tento diagram se až do bodu č.5 nikterak neliší od předchozího, ovšem při přeposlání od Uživatele2, se do mailu uloží již nová doména s IP adresou - mail serveru Firmy1. Při ověření SPF záznamu u Firmy3 se toto ověření nezdaří a odešle se mail s chybovou hláškou na mail server Firmy1.

Úpravy DNS záznamů

Není potřeba měnit nastavení emailového klienta nebo Vaše webové stránky. Vše zůstává stejné kromě DNS zóny a nových TXT záznamů.
Úpravy samotného TXT záznamu můžete provést v admin.banan.cz v sekci „Správa domény“. Ať již tedy přidání výjimky do SPF záznam, či také smazání SPF záznamu (nedoporučujeme).

Pokud ještě nemáte SPF záznam zaveden, neváhejte nás kontaktovat a my Vám jej pomůžeme zavést. Požadavky zasílejte na e-mail podpora@banan.cz.