Garance dostupnosti

Garance dostupnosti - maximální dostupnost

Jako jeden z mála webhostingů Vám garantujeme dostupnost www stránek 24 hodin denně / 7 dní v týdnu.

Přestože se snažíme udržovat servery v chodu nonstop a zajišťovat tak 100% dostupnost, tak v rámci pravidelné údržby, prováděné v nočních hodinách, není možné uvádět fiktivně 100% dostupnost, jak je tomu u nesolidních nabídek jiných webhostingů, proto transparentně garantujeme dostupnost 99,8%.

Nezávislé měření dostupnosti

Aby bylo měření dostupnosti transparentní, měříme ji externím monitoringem, který zcela nezávisle zaznamenává jakoukoliv nedostupnost.

Co v případě snížené dostupnosti získáte

Náš team administrátorů neustále dohlíží na běh serverů, proto je delší nedostupnost velmi výjimečná. Přesto, pokud k tomuto dojde, navýšíme délku Vaší služby takto:

  • Klesne-li dostupnost pod 99,8%, navýšíme délku Vašeho webhostingu o 1 měsíc. Ten měsíc, v kterém klesla dostupnost pod 99,8% máte tedy zdarma.
  • Klesne-li dostupnost pod 99,5%, navýšíme délku Vašeho webhostingu o 2 měsíce. Ty měsíce, kdy klesla dostupnost pod 99,5% máte tedy zdarma.
  • Klesne-li dostupnost pod 99%, navýšíme délku Vašeho webhostingu o 1 rok. Celý rok tak máte zdarma.

Na co se garance dostupnosti nevztahuje

  • je-li nedostupnost kratší, než 5 min (servisní restarty služeb apod.)
  • je-li způsobena vlivem vyšší moci, či vlivem třetí strany
  • subjektivním pocitem nedostupnosti, např. z důvodu pomalého připojení pc klienta
  • na plánované servisní odstávky serveru
  • na individuální řešení, např. safe mod off apod.