SPF

SPF záznam (Sender Policy Framework) je navržen tak, aby zabránil podvržení adresy odesílatele. Může se stát, že k Vám důsledkem této kontroly nedorazí určité maily.

Jedná se o technologii, která na základě adresy odesílatele e-mailu ověřuje, zda je poštovní server, ze kterého zpráva přisla, autorizován odesílat e-maily pro danou doménu.

Před přijetím mailu provede server ověření. Při úspěšném ověření se mail přesune k cíli (příjemci), při neúspěšném ověření se vrátí serveru, který jej odeslal.

SPF záznam je u domén našich klientů defaultně zapnut.

Zde naleznete i podrobný popis fungování SPF.